poniedziałek, 13 marca 2023

Portret Mikołaja Kopernika z kolekcji Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego

Wśród kopernikanów w Bibliotece Uniwersyteckiej szczególne miejsce zajmuje eksponat z kolekcji Gabinetu Prezydenta Kaczorowskiego o numerze inwentarzowym GPK-109. Jest to malowidło o wymiarach 66 x 56 cm, z napisem na podobraziu: KOPIA PORTRETU MIKOŁAJA KOPERNIKA Z 1580 r. W MUZEUM W TORUNIU. Wyk JÓZEF FLIK w 1999 r. autorstwa byłego dziekana Wydziału Sztuk Pięknych, wieloletniego pracownika Muzeum Okręgowego w Toruniu i konserwatora malarstwa. Zmarły w 2021 r. prof. dr hab. Józef Flik uchodził za najwybitniejszego znawcę portretów wielkiego astronoma.
Portret gimnazjalny Mikołaja Kopernika.
Fot. Ludwig Schneider / Wikimedia. - Own work, CC BY-SA 3.0

czwartek, 2 marca 2023

"Starosielce. Metryka wsi i ludzi" - wykład w ramach obchodów 15-lecia cyklu Podlasie w Badaniach Naukowych

W 2008 r. ówczesny rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz wysunął pomysł zainicjowania cyklu popularno-naukowych wykładów, które pod hasłem Podlasie w badaniach naukowych miały być realizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia. Celem tej inicjatywy miała być popularyzacja badań realizowanych przez pracowników naukowych Uniwersytetu odnoszących się do kwestii związanych z regionem i szeroko rozumianym Podlasiem. Cykl skierowany był nie tylko do studentów, ale także uczniów szkół średnich, którzy otrzymywali w ten sposób możliwość poznania białostockiego środowiska naukowego oraz uzyskania rzetelnej wiedzy o regionie. Wykład inauguracyjny Na tropie rękopisów bazylianów suparskich (1602-1839) wygłosił dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB. Od tamtej pory odbyło się 55 spotkań. Część miała miejsce w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, po 2015 r. w różnych lokalizacjach, m.in. w budynkach uczelnianych w kampusie UwB, a także w formie „wyjazdowej” w białostockich szkołach średnich.
28 lutego 2023 r. zainaugurowaliśmy jubileuszowy 15 rok cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Z tej okazji w nowym gmachu Biblioteki Głównej w kampusie UwB miał miejsce wykład Starosielce. Metryka wsi i ludzi wygłoszony przez dr Edytę Bezzubik i mgr. Wiesława Wróbla, pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej. Są oni autorami książki o tym samym tytule, która ukazała się pod koniec 2022 r. nakładem Fundacji Ochrony Zabytków „Na Rubieży”.

Publikacja Starosielce. Metryka wsi i ludzi autorstwa Edyty Bezzubik i Wiesława Wróbla,
pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej (fot. J. Kępko) 

czwartek, 15 grudnia 2022

Arkusze mapy "Nowe Prusy Wschodnie..." J.Ch. Textora i D.F. Sotzmanna z 1808 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

Latem 2022 r. Biblioteka Uniwersytecka zakupiła na jednej z ogólnopolskich aukcji antykwarycznych pięć arkuszy tzw. mapy Textora-Sotzmanna, wydanej w Berlinie w 1808 r. (arkusze V+Va, VIII, IX+IXa, XI i XIII). Zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
Pozyskane arkusze mapy znacząco wzbogaciły naszą kolekcję kartograficzną. Nie tylko dlatego, że jest to przykład bardzo dobrej jakości dzieła pruskiej kartografii z przełomu XVIII i XIX w., ale także z uwagi na fakt, że przedstawiają one obszary historycznego i współczesnego województwa podlaskiego między Biebrzą a Bugiem. Jest to jedno z najstarszych tak dokładnych odwzorowań tego terenu, który przynosi dużo istotnych informacji możliwych do wykorzystania w pracach badawczych nad regionem.  

Karta tytułowa Topographisch militärische Karte vom vermaligen Neu Ostpreussen
(z egzemplarza CBGiOŚ, IGiPZ PAN, sygn. Ds.8577).

poniedziałek, 12 grudnia 2022

Seminarium "Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej. Nauka - Przyroda - Społeczeństwo" 1 grudnia 2022 r. - sprawozdanie

1 grudnia 2022 odbyło się seminarium Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej. Nauka – Przyroda – Społeczeństwo, zorganizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia we współpracy z Europe Direct Podlaskie. Wydarzenie to było częścią ogólnopolskiego Tygodnia Otwartego Dostępu (Open Access Week). Seminarium objęli swoim patronatem: Prezydent Miasta Białegostoku, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Koalicja Otwartej Edukacji.


czwartek, 1 grudnia 2022

Konferencja „Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową" - nasze sprawozdanie

18 października w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 55 w Warszawie odbyła się konferencja Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową. Wydarzenie zostało zorganizowane przez PCG Academia i Uniwersytet Warszawski, przy wsparciu wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Wydawnictwa Naukowego PWN.
Na stronie PCG Academia czytamy, iż: „efektywne zarządzanie informacją naukową ma kluczowe znaczenie dla sukcesu uczelni w działaniach związanych z ewaluacją i promocją nauki, oceną pracy naukowców czy w pozyskiwaniu grantów badawczych”[1]. Podczas konferencji uzyskaliśmy odpowiedzi na pytania, jak skutecznie zarządzać informacją i jakie narzędzia można wykorzystać, by usprawnić te działania. Dowiedzieliśmy się, jak radzą sobie biblioteki i działy nauki wiodących polskich uczelni w świetle dynamicznie postępującej cyfryzacji. Konferencja składała się z kilku merytorycznych prezentacji, z niezwykle interesującego panelu dyskusyjnego oraz pełnego ciekawych wniosków spotkania użytkowników DSpace.

https://pcgacademia.pl/podsumowanie-konferencji-rola-bibliotek-i-dzialow-nauki-w-
cyfrowej-transformacji-uczelni-i-skutecznym-zarzadzaniu-informacja-naukowa/

czwartek, 20 października 2022

Konferencja Biblioteki Głównej PŚk "Biblioteka Naukowa w Świecie Cyfrowym i Analogowym" - sprawozdanie

W dniach 13-14 września 2022 r. Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej zorganizowała w podkieleckiej Ameliówce ogólnopolską konferencję pod hasłem Biblioteka naukowa w świecie cyfrowym i analogowym. Miała ona zapewnić uczestnikom możliwość szerszej wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas od pewnego czasu pytanie – o miejsce i rolę współczesnej biblioteki naukowej. Obrady plenarne odbyły się w dwóch sesjach rozdzielonych wystąpieniami sponsorów (ARFIDO, EBSCO i PWN) oraz jakże przyjemnymi przerwami kawowymi, obiadowymi i uroczystą kolacją. Na konferencję zgłoszono 12 referatów, ale lista uczestników była znacznie dłuższa i liczyła ponad 50 osób. Tak bogate grono stanowiło niewątpliwie dodatkowy atut spotkania, gdyż reprezentowane były nie tylko uczelnie politechniczne i uniwersytety, ale także instytuty badawcze, akademie, a nawet muzea. Dodatkowo zgłoszone referaty zostały wydane drukiem przed konferencją i wręczone wszystkim uczestnikom, dzięki czemu każdy mógł szczegółowo zapoznać się z pełnymi tekstami siłą rzeczy skróconych wystąpień.

Budynek Politechniki Świętokrzyskiej, w którym mieści się Biblioteka Główna

środa, 31 sierpnia 2022

Nadbiebrzańskie kościoły na fotografiach z I wojny światowej - Sztabin i Lipsk

Okres wakacyjny sprzyjał aktywnemu wypoczynkowi. Nie trzeba było wyjeżdżać daleko, żeby przyjemnie i pożytecznie spędzić czas – piesza lub rowerowa wyprawa po regionie pozwala zarówno podziwiać jego piękną przyrodę, jak i poznawać historię. Jednym z ciekawszych turystycznych szlaków po Podlasiu jest z pewnością ten wiodący wzdłuż doliny Biebrzy. Potwierdzenie tego można znaleźć chociażby w przewodniku pod redakcją Grzegorza Ryżewskiego i Artura Gawła, w którym zespół autorów opisał bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe tego terenu. Spośród zabytków, które można zobaczyć poruszając się wzdłuż rzeki, na uwagę zasługują m.in. świątynie katolickie, w tym ciekawe przykłady architektury neogotyckiej na Podlasiu. Tym z kolei tematem zajęli się autorzy obszernej publikacji z 2017 r., zatytułowanej Neogotyckie kościoły województwa podlaskiego (sygn. 387135, dział 726). Gdyby więc ktoś z naszych Czytelników zechciał wybrać się w te okolice na wycieczkę, warto zaopatrzyć się w dwie wspomniane publikacje. Ale jaki związek mają te tereny oraz przywołane publikacje z Biblioteką Uniwersytecką i jej zbiorami? Otóż w opisie kościołów z Lipska i Sztabina, oprócz zdjęć współczesnych, pojawiły się także fotografie historyczne ukazujące stan obu kościołów w czasie I wojny światowej. Pochodzą one ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, do której zostały zakupione w 2017 r. (Gr-1505, Gr-1506 i Gr-1507). Warto o nich opowiedzieć nieco więcej, są one bowiem przejmującym świadectwem burzliwych dziejów północnego Podlasia w XX w.

Fotografie z czasów I wojny światowej przedstawiające stan kościołów w Sztabinie i Lipsku po walkach na froncie wschodnim w 1915 r. (zbiory BU).