czwartek, 7 lutego 2019

Widoki Łomży z księgarni M. Putkowskiego

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia na początku 2019 r. zakupiła cztery kartki pocztowe z widokami Łomży. Trzy z nich (o nadanych przez wydawcę numerach 180, 181 i 183) przedrukowują kolorowane fotografie przedstawiające: klasztor Panien Benedyktynek, ulicę Zjazd oraz kościół farny (widok od ul. Dwornej). Dzięki informacjom zawartym na rewersie wiemy, że ukazały się one w 1916 r. nakładem łomżyńskiej księgarni M. Putkowskiego, należącej dawniej do M. Rychtera. Są one uzupełnieniem posiadanego przez Bibliotekę albumu Łomża zawierającego 13 widoków Łomży z 1916 r. (numery 194-206), wydane również staraniem M. Putkowskiego. Czwarta zakupiona pocztówka, również kolorowa, zastała wydana przez Kriegsfürsorgeamt w Wiedniu w czasie I wojny światowej i pochodzi z Gloria-Viktoria Album Serie 21/2. Przedstawia panoramę Łomży od strony Piątnicy. Na awersie widnieje napis: Serie 21/2 Oestl. Kriegsschauplatz: Die Festung Lomza.

Widoki Łomży na pocztówkach z I wojny światowej - nowe nabytki Zbiorów Specjalnych

piątek, 25 stycznia 2019

Dzień Domeny Publicznej

1 stycznia rokrocznie obchodzony jest Dzień Domeny Publicznej. Termin domena publiczna na stałe wszedł do nauki i kultury, na próżno go jednak szukać w polskim prawie autorskim. Zgodnie z jego literą „(…) każdy twórca ma niezbywalne i nieograniczone w czasie prawo do oznaczania każdego jego utworu jego podpisem i zachowania bez zmian formy i treści takiego utworu (zdjęcia, filmu, rysunku, rzeźby, tekstu, itp.). Oznaczenie autora oraz zachowanie formy i treści to części tzw. osobistych praw autora. Oprócz tego autor ma prawa majątkowe, czyli wyłączne prawo do rozporządzania swoim dziełem i żądania wynagrodzenia za wykorzystanie” [1]. Jak się ma do tego koncepcja domeny publicznej? Otóż według niej istnieją utwory niepodlegające ochronie prawnej. Są to między innymi te dzieła, które nigdy nie posiadały praw autorskich, lub takie, które zostały ich pozbawione, np. po upływie 70 lat od daty śmierci ich twórcy. Z takich utworów można korzystać bez ograniczeń, to znaczy bezpłatnie i dowolnie je rozpowszechniać oraz przekształcać, w tym również w celach komercyjnych. Należy jednak przy tym pamiętać, że nadal konieczne jest oznaczenie autorstwa danego dzieła.


Znak Domeny Publicznej

czwartek, 20 grudnia 2018

Starodruk przywrócony do życia – konserwacja i digitalizacja starodruku St-54/1-2 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia

Mamy kolejne dobre wieści z frontu walki o zachowanie naszego regionalnego dziedzictwa kulturowego! Biblioteka Uniwersytecka zakończyła właśnie realizację zadania Konserwacja i digitalizacja starodruku "Dykcyonarz służący do poznania historyi naturalney" (t. 1-2, Kraków 1783) z księgozbioru rodu Ciecierskich h. Rawicz”, w ramach którego cenny starodruk (sygn. St-54/1-2), będący dotychczas destruktem nie nadającym się do udostępniania, został poddany pełnej konserwacji oraz digitalizacji. Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy 596/P-DUN/2018.

piątek, 30 listopada 2018

Zakładka do książki sprzed stu lat

Podczas robienia porządków w księgozbiorze Zbiorów Specjalnych można natrafić na wiele ciekawych pamiątek po dawnych właścicielach poszczególnych woluminów. Główne znaleziska to oczywiście wszelkiego rodzaju znaki proweniencyjne – podpisy, dedykacje, pieczątki. Zdarzają się jednak od czasu do czasu pamiątki innego rodzaju, jak chociażby zakładki do książek. Jedna z nich zachowała się w wydanym w 1843 r. Kazaniu Świętego Grzegorza biskupa nazyznzenskiego o miłości ku ubogim, pochodzi jednak dopiero z początku XX w. Ową zakładką jest winieta reklamowa apteki Romualda Gronowskiego w Białymstoku.

Winieta reklamowa apteki Romualda Gronowskiego z lat 1903-1908
zachowana w jednej z książek ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej

piątek, 19 października 2018

II Pomorska Konferencja Open Science - Kierunek – Otwarta Nauka

W dniach 26-27 września 2018 roku Politechnika Gdańska zorganizowała II Pomorską Konferencję Open Science. Odbyła się ona pod hasłem Kierunek – Otwarta Nauka. Wydarzenie było przede wszystkim okazją do promocji uczelnianej platformy MOST Wiedzy, innowacyjnego projektu ułatwiającego dostęp do zasobów naukowych oraz udostępniającego je przedsiębiorcom, środowisku naukowemu i wszystkim innym zainteresowanym w otwartej, prostej i przejrzystej formie. Podczas konferencji uczestnicy mogli również wysłuchać wystąpień zaproszonych wydawców, dotyczących m.in. otwartych danych badawczych czy polityki Open Access.czwartek, 26 lipca 2018

"Masovie Duché et Polaquie" - nowa mapa z 1665 r. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

W czerwcu bieżącego roku Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku na XXV aukcji grafiki, kartografii, starodruków i zdjęć z kolekcji rodziny Lizaków zakupiła mapę Masovie Duché, et Polaquie ou sont les Palatinats de Czersk, Bielsk, et Plocsko Sanson’a d'Abbeville, tym samym powiększając zbiór map z okresu nowożytnego o siedemnastowieczne dzieło francuskiej sztuki kartograficznej. Jest to aktualnie najstarsza mapa, jaką posiadamy w swoich zbiorach.

Masovie Duché et Polaquie... z 1665 r. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

środa, 23 maja 2018

Książka naukowa da się lubić! Krótkie podsumowanie II Dnia Książki Akademickiej i Naukowej

II Dzień Książki Akademickiej i Naukowej w Białymstoku odbył się 12 maja 2018 r. w Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20A. Podstawowym celem tego wydarzenia była promocja lokalnego rynku wydawnictw naukowych i akademickich poprzez prezentację dorobku wydawniczego różnego typu instytucji i organizacji.