czwartek, 20 października 2022

Konferencja Biblioteki Głównej PŚk "Biblioteka Naukowa w Świecie Cyfrowym i Analogowym" - sprawozdanie

W dniach 13-14 września 2022 r. Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej zorganizowała w podkieleckiej Ameliówce ogólnopolską konferencję pod hasłem Biblioteka naukowa w świecie cyfrowym i analogowym. Miała ona zapewnić uczestnikom możliwość szerszej wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas od pewnego czasu pytanie – o miejsce i rolę współczesnej biblioteki naukowej. Obrady plenarne odbyły się w dwóch sesjach rozdzielonych wystąpieniami sponsorów (ARFIDO, EBSCO i PWN) oraz jakże przyjemnymi przerwami kawowymi, obiadowymi i uroczystą kolacją. Na konferencję zgłoszono 12 referatów, ale lista uczestników była znacznie dłuższa i liczyła ponad 50 osób. Tak bogate grono stanowiło niewątpliwie dodatkowy atut spotkania, gdyż reprezentowane były nie tylko uczelnie politechniczne i uniwersytety, ale także instytuty badawcze, akademie, a nawet muzea. Dodatkowo zgłoszone referaty zostały wydane drukiem przed konferencją i wręczone wszystkim uczestnikom, dzięki czemu każdy mógł szczegółowo zapoznać się z pełnymi tekstami siłą rzeczy skróconych wystąpień.

Budynek Politechniki Świętokrzyskiej, w którym mieści się Biblioteka Główna

środa, 31 sierpnia 2022

Nadbiebrzańskie kościoły na fotografiach z I wojny światowej - Sztabin i Lipsk

Okres wakacyjny sprzyjał aktywnemu wypoczynkowi. Nie trzeba było wyjeżdżać daleko, żeby przyjemnie i pożytecznie spędzić czas – piesza lub rowerowa wyprawa po regionie pozwala zarówno podziwiać jego piękną przyrodę, jak i poznawać historię. Jednym z ciekawszych turystycznych szlaków po Podlasiu jest z pewnością ten wiodący wzdłuż doliny Biebrzy. Potwierdzenie tego można znaleźć chociażby w przewodniku pod redakcją Grzegorza Ryżewskiego i Artura Gawła, w którym zespół autorów opisał bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe tego terenu. Spośród zabytków, które można zobaczyć poruszając się wzdłuż rzeki, na uwagę zasługują m.in. świątynie katolickie, w tym ciekawe przykłady architektury neogotyckiej na Podlasiu. Tym z kolei tematem zajęli się autorzy obszernej publikacji z 2017 r., zatytułowanej Neogotyckie kościoły województwa podlaskiego (sygn. 387135, dział 726). Gdyby więc ktoś z naszych Czytelników zechciał wybrać się w te okolice na wycieczkę, warto zaopatrzyć się w dwie wspomniane publikacje. Ale jaki związek mają te tereny oraz przywołane publikacje z Biblioteką Uniwersytecką i jej zbiorami? Otóż w opisie kościołów z Lipska i Sztabina, oprócz zdjęć współczesnych, pojawiły się także fotografie historyczne ukazujące stan obu kościołów w czasie I wojny światowej. Pochodzą one ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, do której zostały zakupione w 2017 r. (Gr-1505, Gr-1506 i Gr-1507). Warto o nich opowiedzieć nieco więcej, są one bowiem przejmującym świadectwem burzliwych dziejów północnego Podlasia w XX w.

Fotografie z czasów I wojny światowej przedstawiające stan kościołów w Sztabinie i Lipsku po walkach na froncie wschodnim w 1915 r. (zbiory BU). 

czwartek, 10 lutego 2022

Z Białegostoku do Saint-Martin-de-Ré - o ciekawej karcie pocztowej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej

Ubiegły rok minął nam przede wszystkim pod znakiem przeprowadzki do nowego gmachu. Wiele miesięcy trwało przenoszenie zbiorów, meblowanie pokoi biurowych, ustawianie czytelni i ogólne urządzanie budynku, abyśmy od nowego roku akademickiego mogli zacząć przyjmować w nim użytkowników. Dlatego cicho zrobiło się też i na naszym blogu. Mimo to równolegle do prac przeprowadzkowych wciąż realizowaliśmy nasze podstawowe zadania takie jak gromadzenie, w tym również uzupełnianie kolekcji zbiorów specjalnych. W 2021 r. powiększyła się ona o kilka wartościowych obiektów, z których chcemy zaprezentować Wam kartę pocztową o sygn. Gr-1594, wysłaną z Białegostoku pod datą 10 maja 1910 r. W niniejszym tekście podejmiemy próbę ustalenia okoliczności jej wysłania (i wykonania) oraz personaliów nadawcy.

Fragment karty pocztowej z 1910 r. ze zbiorów BU (Gr-1594) z widocznym adresem MM Guillet, magasin de peinture, Saint-Martin-de-Re, Ch. Inferieur, France
Fragment karty pocztowej z 1910 r. ze zbiorów BU (Gr-1594)

poniedziałek, 6 grudnia 2021

Franciszek Gliński (1850-1926) i jego korespondencja prasowa z Białegostoku - Podlaskie Forum Bibliotekarzy, 25.11.2021

25 listopada 2020 r., po dłuższej przerwie spowodowanej epidemią COVID-19 oraz przeprowadzką Biblioteki Uniwersyteckiej do nowego gmachu, odbyło się spotkanie z cyklu Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Referat pod tytułem Franciszek Gliński (1850-1926) i jego korespondencja prasowa z Białegostoku wygłosił mgr Wiesław Wróbel z Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia. Tematyka wystąpienia związana była z badaniami realizowanymi przez autora, historyka regionalistę i bibliotekarza, który od wielu lat zbiera materiały źródłowe do biografii Franciszka Glińskiego, w tym korespondencję nadsyłaną przez niego do czasopism ukazujących się w Królestwie Polskim i Rosji. Nową, uzupełnioną biografię Glińskiego mgr Wróbel przedstawił po raz pierwszy w 2014 r. na łamach „Rocznika Białostockiego”. Już wówczas zwrócił uwagę na jego aktywność korespondencyjną oraz wydawniczą, która w szczególny sposób uzupełniała wiedzę na temat przeszłości Białegostoku. Jednak dopiero masowe udostępnienie wersji cyfrowych większości czasopism ukazujących się przed 1918 r. w Królestwie Polskim i Rosji, a także możliwości wyszukiwawcze oferowane przez biblioteki cyfrowe nie tylko ułatwiły dotarcie do korespondencji Glińskiego, lecz także w pełni ukazały skalę jego działalności na przestrzeni kilku dekad.

Franciszek Gliński jako członek Zarządu Miejskiego w 1912 r.

piątek, 18 grudnia 2020

Nieznane rękopisy Feliksa Schobera w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

Na początku lat 80. XX w. do Biblioteki Głównej ówczesnej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku trafił pokaźny księgozbiór dr. Bronisława Wieczorkiewicza (1904-1974), profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego, wybitnego językoznawcy i prekursora polskiej socjolingwistyki. Co ciekawe, wśród przekazanych do Białymstoku woluminów, głównie XIX- i XX-wiecznych publikacji, znalazło się kilkanaście różnych rękopisów, wśród których na szczególną uwagę zasługują trzy bruliony zawierające niepublikowane wcześniej sztuki oraz notatki i wiersze Feliksa Schobera, warszawskiego aktora, tłumacza i komediopisarza, sporządzone w latach 1863-1866, a więc w okresie, gdy rozpoczynał on pracę w Warszawskich Teatrach Rządowych.
 
Feliks Schober („Biesiada Literacka” 1879, nr 191).

piątek, 16 października 2020

Noc Bibliotek 2020 - sprawozdanie

W tym roku Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, przypadającym na 10 października święcie bibliotek oraz miłośników książek. Wydarzenie jest organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i odbywa się od 2015 roku. Biorą w nim udział wszystkie typy bibliotek – od szkolnych po naukowe. W ten sposób zachęcają one do korzystania z posiadanych przez siebie zbiorów, pokazując jednocześnie, że są najbardziej otwartymi i dostępnymi instytucjami kultury, a ich oferta jest przeznaczona dla osób w każdym wieku.


poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Cztery lata "Egzemplarza (nie)obowiązkowego" - krótkie podsumowanie z okazji Światowego dnia blogera (31 sierpnia)

Wcale nie tak dawno temu, ale cztery lata temu, i nie w odległej galaktyce, ale tu w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia został uruchomiony nasz biblioteczny blog zatytułowany „Egzemplarz (nie)obowiązkowy”. Dnia 28 czerwca 2016 r. utworzyliśmy pierwszy post „Witamy”, w którym krótko i konkretnie określiliśmy charakter naszej działalności. Blog został założony – pisaliśmy – z potrzeby stworzenia platformy do prezentowania zainteresowań naukowych oraz pracy, badań i działalności Biblioteki Uniwersyteckiej. Natomiast nazwa bloga miała nawiązywać do terminologii bibliotekarskiej, a przedrostek „nie” sugerować, że naszym zamiarem jest zabawa nauką i bibliotekarstwem oraz nowoczesne i przystępne promowanie licznych, chociaż często niezauważonych, dokonań Biblioteki Uniwersyteckiej oraz jej pracowników. Myślę, że w ciągu tych czterech lat spełniliśmy nasze cele i zamierzenia, a przypadający dziś (31 sierpnia) Światowy dzień blogera to dobry moment na krótkie podsumowanie.