O blogu

"Egzemplarz (nie)obowiązkowy" to blog prowadzony przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Publikujemy na nim treści o charakterze naukowym i popularnonaukowym, w tym sprawozdania z działalności naukowej Biblioteki i zatrudnionych w niej bibliotekarzy, aktualne kierunki badań, relacje z konferencji lub wykładów, informacje o bieżących i planowanych projektach. 

O ile nie zaznaczono inaczej, artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Pozwala ona na rozpowszechnianie, przetwarzanie, kopiowanie, cytowanie zawartych treści w celach niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła i autora oraz wykorzystania tej samej licencji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz