piątek, 29 marca 2019

Seminarium PolBiT w Bibliotece Głównej WAT (26.03.2019) - Social media jako element komunikacji i marketingu w bibliotekach akademickich

Seminaria grupy PolBiT (Polskich Bibliotek Technicznych), skupiające się na praktycznych aspektach pracy bibliotekarzy i dotykające najbardziej aktualnych kwestii, mają już dość długą tradycję. Spotkanie zorganizowane 26 marca tego roku w siedzibie Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, ze względu na nośną tematykę – wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia marketingu i komunikacji w bibliotekach akademickich, przyciągnęło sporą liczbę uczestników także spoza przewidywanej grupy docelowej. Ogółem wzięli w nim udział przedstawiciele ponad dwudziestu instytucji z całego kraju.

Zanim rozpoczęły się pierwsze wystąpienia, można było zwiedzić siedzibę gospodarzy. Biblioteka Główna WAT powstała w 1951 roku, a własnego budynku doczekała się sześć lat później. W latach 2010-2013 został on gruntownie wyremontowany i dostosowany do wymagań różnych grup użytkowników. Obecnie oprócz pomieszczeń czytelni i wypożyczalni mieszczą się w nim również sale konferencyjno-szkoleniowe, sale nauki własnej czy kabiny pracy indywidualnej. W całym budynku jest również dostęp do wi-fi. W 2014 roku Biblioteka zyskała nową stronę internetową, a rok później wdrożyła system HAN. Obecnie w jej zbiorach znajduje się 350 tysięcy woluminów książek (w tym nie tylko podręczniki i publikacje naukowe, ale także sporo beletrystyki), 19 tysięcy czasopism oraz 4 tysiące zbiorów specjalnych.
Seminarium, zatytułowane Social media jako element komunikacji i marketingu w bibliotekach akademickich, rozpoczęło się o 10.00 powitaniem dyrektorki Biblioteki Głównej WAT dr Bogumiły Konieczny-Rozenfeld, po którym głos zabrali przedstawiciele uczelni. Przygotowane na ten dzień wystąpienia zostały podzielone na dwie sesje. W pierwszej z nich zebrano referaty prezentujące praktyczne wykorzystanie mediów społecznościowych w bibliotekach akademickich. Przedstawiciele Biblioteki Politechniki Lubelskiej podkreślali ważną funkcję komunikacyjną Facebooka, a także wyliczali zalety posiadania profilu na Wikipedii, umożliwiającego zamieszczanie na nim sprawdzonych i rzetelnych informacji na temat własnej instytucji. W kolejnej prezentacji można było poznać strategie promocji w mediach społecznościowych Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy której pracuje zespół składający się z około dwudziestu osób. Referentki opowiadały m.in. o prężnie działającym Instagramie czy blogu, a także udowadniały, że warto posiadać założony na Facebooku profil miejsca. Agnieszka Jancewicz z Biblioteki Politechniki Białostockiej mówiła o tym, jak przeprowadzka do nowego budynku zmotywowała pracowników do szerszego zaangażowania się w promocję w mediach społecznościowych, natomiast Rafał Łojewski z Biblioteki Głównej WAT pokazywał, jak bardzo przydaje się posiadanie maskotki reprezentującej daną instytucję, a także dzielił się pomysłami, jakie treści zamieszczać na Instagramie.


Druga sesja przyniosła kolejne ciekawe referaty. Przedstawicielki Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej radziły, jak przyciągnąć uwagę użytkowników w mediach społecznościowych, a Urszula Szybowska z Biblioteki Politechniki Gdańskiej pokazywała, jak kształtować wizerunek biblioteki akademickiej, korzystając z Facebooka czy Twittera. Dr Anna Seweryn z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego szczegółowo omówiła funkcjonowanie akademickich bibliotek teologicznych w mediach społecznościowych, a Katarzyna Bikowska z Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zastanawiała się, dlaczego biblioteki szkół wyższych w Polsce rzadko korzystają z możliwości mikroblogingu, tak przecież popularnego na Zachodzie.
Po zakończeniu ostatniego z wystąpień przyszedł czas na dyskusję, stanowiącą kolejną okazję do zdobycia wiedzy czy zainspirowania się pomysłami innych. Uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami, dyskutując o poruszanych przez referentów kwestiach. Z pewnością każdy z nich opuszczał tego dnia budynek Biblioteki Głównej WAT-u z przekonaniem, że decyzja o wzięciu udziału w kolejnym seminarium grupy PolBiT była trafna.


Oprac. mgr Ewa Witkowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz