środa, 21 czerwca 2017

Dzień Książki Akademickiej i Naukowej w Białymstoku 2017

11 maja w Uniwersyteckim Centrum Kultury miała miejsce pierwsza edycja Dnia Książki Akademickiej i Naukowej w Białymstoku, zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia. Wydarzenie to odbyło się w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i było pierwszym tego typu w naszym mieście. Miało przede wszystkim na celu prezentację i promocję regionalnego rynku wydawniczego publikacji naukowych i akademickich wśród jak najszerszego grona odbiorców. Kolejne zadanie to upowszechnianie informacji o aktualnym stanie rynku, jego przyszłości, szansach i zagrożeniach. Dzień Książki Akademickiej i Naukowej został objęty Patronatem honorowym Rektora UwB.


Gwoździem programu DKAiN były targi książki akademickiej i naukowej, które przyciągnęły kilkunastu wystawców z Białegostoku i regionu. Byli to: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wydawnictwo Temida 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Muzeum Wojska w Białymstoku, Wydawnictwo IPN, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku oraz Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Ponadto z Warszawy przyjechali przedstawiciele Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wydawcy oferowali różnorodne publikacje, czasem po specjalnych targowych cenach, Niektóre z nich cieszyły się dużą popularnością; kilka tytułów szybko się wyprzedało i nie starczyło egzemplarzy dla wszystkich chętnych. Jako przykład można podać publikacje dotyczące białostockiej społeczności żydowskiej wydane nakładem Galerii im. Śledzińskich oraz Muzeum Wojska w Białymstoku. Dużo chętnych było również na tytuły oferowane przez IS PAN, w tym niedawno opublikowany tom z serii Katalog zabytków sztuki w Polsce, który wyprzedał się w całości.

W trakcie trwania targów odbywały się również liczne wydarzenia towarzyszące. Całą imprezę zainaugurował wykład Od Gutenberga do współczesności Piotra Dobrołęckiego, redaktora naczelnego „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” (profesjonalnego miesięcznika poświęconego rynkowi wydawniczemu i księgarskiemu). Ten poważany wydawca i księgarz omówił w nim kilka problemów dotykających książkowy rynek, w tym również znikanie profesji od zawsze kojarzonych ze sztuką drukarstwa, co – zdaniem prelegenta – czeka również zawód księgarza. Dobrołęcki przedstawił ponadto aktualny stan poszczególnych etapów procesu produkcji i dystrybucji książki w Polsce. Jak dowodził, po 1989 roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby wydawnictw w naszym kraju - powstało ich wtedy ok. 1500, a obecnie ukazuje się dziennie 100 nowych tytułów. Jak udowadniał prelegent, nie przekłada się to jednak na poziom czytelnictwa czy liczbę osób kupujących książki, które to liczby systematycznie spadają.


Następnie odbyło się spotkanie z dr Barbarą Olech, zatrudnioną w Instytucie Filologii Polskiej UwB. Wygłosiła ona wykład poświęcony postaci Zofii Trzeszczkowskiej (1847-1911), tłumaczki i poetki, piszącej wyłącznie pod pseudonimami. Trzeszczkowska swoje utwory publikowała m.in. w "Ateneum", krakowskim i warszawskim "Życiu", "Głosie" czy "Tygodniku Ilustrowanym". Jej ważnym osiągnięciem są przekłady Camóesa, Baudelaire'a czy Byrona.Na ten dzień zaplanowano również dwie promocje nowości wydawniczych. Pierwszą z nich była Historia Białorusinów Podlasia autorstwa naukowców związanych z Uniwersytetem w Białymstoku oraz regionem: Piotra Chomika, Heleny Głogowskiej, Sławomira Iwaniuka, Olega Łatyszonka, Eugeniusza Mironowicza, Zbigniewa Misiuka i Hienadzia Siemianczuka. Publikacja ta jest adresowana do szerokiego grona czytelników. Przedstawia historię żyjących na tym terenie Białorusinów aż po czasy współczesne. W spotkaniu wzięło udział trzech autorów, którzy opowiadali m.in. o tym, jak powstał pomysł na stworzenie takiej monografii oraz z jakimi problemami musieli się mierzyć przy jej pisaniu.Tego dnia była również okazja na spotkanie się z autorami Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat białostocki wydanego przez Instytut Sztuki PAN. Seria ta, ukazująca się od 1951 roku, to próbę systematycznego i pełnego zinwentaryzowania zabytków sztuki na terenie Polski i stworzenia poręcznego katalogu, bogatego w informacje oraz materiał ilustracyjny. Najnowszy tom zawiera opisy i fotografie obiektów zabytkowych znajdujących się w 118 miejscowościach powiatu białostockiego. Według informacji zawartych w wypowiedziach autorów, zdecydowano się tutaj poszerzyć chronologiczne i typologiczne kryteria selekcji obiektów. Kryterium chronologiczne zostało przesunięte głęboko w XX w., uwzględniono także elementy charakterystyczne dla pejzażu kulturowego regionu, detal architektoniczny, jak również elementy produkowane seryjnie (np. posadzki ceramiczne).

Imprezy w ramach DKAiN odbywały się równocześnie w Czytelni Humanistycznej przy ul. Akademickiej 2. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz dubletów i druków zbędnych, z którego dochód został przeznaczony na zakup nowości do Biblioteki Uniwersyteckiej. Sporo uczestników przyciągnęły również spotkania z dr Zofią Olek-Redlarską, adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, poświęcone jej twórczości dla dzieci i dorosłych.


Podsumowując, można stwierdzić, że pierwsza edycja DKAiN zakończyła się sukcesem. W targach czy spotkaniach wzięło udział ok. pół tysiąca osób. Wystawcy, mimo że niektórzy z nich nie sprzedali zbyt wiele, odnosili się z entuzjazmem do samej inicjatywy i zapowiadali udział w przyszłorocznej edycji. Mamy nadzieję, że okaże się ona jeszcze obfitsza w różnorodne wydarzenia i że przyciągnie jeszcze więcej uczestników. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej oraz relacji zrealizowanej przez TVP3 Białystok (od ok. 15 minuty):Brak komentarzy:

Prześlij komentarz