środa, 7 grudnia 2016

Otwarci na otwartość? - wykład prof. K. Materskiej na Podlaskim Forum Bibliotekarzy

Spotkania z cyklu Podlaskie Forum Bibliotekarzy w roku akademickim 2016/2017 zainaugurował 24 listopada wykład dr hab. Katarzyny Materskiej, prof. UKSW, zatytułowany Otwarci na otwartość? O kierunkach, oczekiwaniach i rozterkach. Prelegentka podjęła w nim zagadnienia otwartości w nauce w kontekście komunikacji naukowej, nowych technologii i zmieniającej się w związku z tym roli bibliotek, czym niejako kontynuowała dyskusję rozpoczętą podczas panelu dyskusyjnego z okazji Tygodnia Otwartej Nauki.


W wystąpieniu prof. Materska dokonała próby przyjrzenia się nowemu układowi ról i relacji w komunikacji naukowej. Podkreśliła, że w nowej rzeczywistości zmienia się rola biblioteki. Odchodzi ona w pewnym stopniu od tradycyjnych zadań, co jest m.in. spowodowane zmianą sposobu udostępniania. Użytkownik dużą część informacji może znaleźć w sieci, ale nie powinniśmy zapominać, że w dużej mierze umożliwiają mu to bibliotekarze, odpowiednio opracowujący dane i umieszczający je online. Prelegentka zauważyła również, że w środowisku bibliotekarskim mówi się głównie o skutkach wprowadzania nowych technologii. Tymczasem powinniśmy pójść krok dalej, odejść od reagowania na zmiany w kierunku kreowania nowych potrzeb związanych z informacją i wiedzą. Prof. Materska zwróciła jednocześnie uwagę na to, że od jakiegoś czasu słowo „użytkownik”, określające osoby korzystające z bibliotek, ulega dewaluacji – w świecie wirtualnym, zdominowanym przez media społecznościowe, rzadko kto jest dziś biernym użytkownikiem i odbiorcą informacji, ale raczej ich współtwórcą, współautorem, współuczestnikiem w procesie tworzenia. Wynika z tego oczywista konieczność przyjrzenia się na nowo temu, w jaki sposób biblioteki traktują użytkownika, co w konsekwencji musi wpłynąć na model ich funkcjonowania w najbliższej przyszłości.
Prelegentka poruszyła również temat repozytoriów jako jednego z elementów systemu wiedzy, służącego szerokiemu gronu odbiorców. Wyraziła wątpliwość, czy zaspokajają one w pełni potrzeby otwartej nauki i otwartego społeczeństwa. Zasugerowała również kierunek, w którym powinny się one rozwijać, przytaczając przykład bazy wiedzy stworzonej przez Politechnikę Warszawską (wśród jej dodatkowych funkcji można wymienić możliwość oceny pracowników, prezentację ich dorobku czy wyszukiwanie ekspertów).Oprac.: mgr Ewa Witkowska, mgr Wiesław Wróbel
Fot.: mgr Jolanta Żochowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz