czwartek, 15 grudnia 2016

Obchody dziesiątych urodzin Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej

9 grudnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu dziesięciolecia istnienia Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. To pierwsza w regionie biblioteka elektroniczna, utworzona przez Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku.


Uruchomiona w 2006 r. platforma ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i popularyzację dorobku naukowego Podlasia poprzez digitalizację i udostępnianie, w trybie otwartego dostępu, zbiorów znajdujących się w zasobach bibliotek i instytucji Białegostoku oraz regionu. Inicjatywa od razu spotkała się z uznaniem społeczności lokalnej, czego dowodem było przyznanie tytułu Marki Roku 2006 r. w kategorii "Pomysł roku". 
Obecnie zasób Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej składa się z ok. 45 tys. książek, czasopism, kartografii, druków ulotnych i materiałów ikonograficznych. Jest współtworzony przez 17 instytucji kultury i nauki z całego województwa. Platformę odwiedza średnio 8 tys. użytkowników dziennie, a do chwili obecnej skorzystało z niej ponad 30 milionów czytelników z Polski i ze świata. Obchodzony w tym toku jubileusz dziesięciolecia istnienia Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej to jednoznaczne potwierdzenie odniesionego sukcesu.Na jubileuszowe spotkanie licznie przybyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji nauki i kultury oraz mediów. Uroczystość urozmaiciły trzy krótkie wykłady. Pierwsze wystąpienie Tomasza Parkoły z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego dotyczyło prezentacji funkcji i możliwości najnowszej wersji 6 oprogramowania dLibra (stanowiącego część pakietu DInGO). Drugie wystąpienie autorstwa Cezarego Citki i Kamila Guryna z Centrum Komputerowych Sieci Rozległych Politechniki Białostockiej było omówieniem najważniejszych usług chmury naukowej MAN-HA. Trzecie wystąpienie Wiesława Wróbla z Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku to pewnego rodzaju laudacja mająca na celu przedstawienie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej przez pryzmat liczb, które stanowią istotny wyznacznik najważniejszych osiągnięć platformy w ciągu dziesięciu lat jej istnienia. 
Po referatach nastąpiły wypowiedzi zaproszonych gości: Marka Kietlińskiego, dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku, Antoniego Pełkowskiego, starosty białostockiego, i Doroty  Łuckiewicz, wicedyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Były one połączone z gratulacjami składanymi na ręce Haliny Brzezińskiej-Stec, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia i jednocześnie Koordynator Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Całości dopełnił występ artystyczny w wykonaniu studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku. Trio stroikowe w składzie: Urszula Bańkowska (obój I) Michał Waszkiewicz (obój II) i Urszula Kowalczyk (rożek angielski) zaprezentowało utwory Františka Kramara i Wolfganga Amadeusza Mozarta, zaś kwartet klarnetowy w składzie: Joanna Jurczuk (I klarnet), Jakub Ladziński (II klarnet), Ewa Grad (III klarnet) i Mateusz Kurkowski (IV klarnet) odegrało Serenadę Jenő Takácsa. 
Zwieńczeniem uroczystości było spotkanie koktajlowe oraz jubileuszowy tort.Oprac. Wiesław Wróbel
Fot. Jolanta Żochowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz