piątek, 19 października 2018

II Pomorska Konferencja Open Science - Kierunek – Otwarta Nauka

W dniach 26-27 września 2018 roku Politechnika Gdańska zorganizowała II Pomorską Konferencję Open Science. Odbyła się ona pod hasłem Kierunek – Otwarta Nauka. Wydarzenie było przede wszystkim okazją do promocji uczelnianej platformy MOST Wiedzy, innowacyjnego projektu ułatwiającego dostęp do zasobów naukowych oraz udostępniającego je przedsiębiorcom, środowisku naukowemu i wszystkim innym zainteresowanym w otwartej, prostej i przejrzystej formie. Podczas konferencji uczestnicy mogli również wysłuchać wystąpień zaproszonych wydawców, dotyczących m.in. otwartych danych badawczych czy polityki Open Access.
W ciągu dwóch dni konferencji zaprezentowano łącznie 16 referatów. W sesji otwierającej jako pierwszy zabrał głos Alan Hyndman – przedstawiciel repozytorium Figshare, który zaprezentował wyniki raportu State of Open Data opisującego globalną sytuację otwartych danych. Omawiane badanie zostało przeprowadzone w 2017 roku i objęło ponad 2000 naukowców. Otrzymane rezultaty pokazują, że w stosunku do ubiegłorocznej edycji wzrosła liczba respondentów, którzy udostępniają swoje dane badawcze. Oznacza to, że zwiększył się zakres świadomości na temat otwartych danych. Temat kontynuowała dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, która podczas swojej prezentacji The role of the library in Open Research Data management and curation zastanawiała się nad rolą bibliotekarza w udostępnianiu danych badawczych. Jako trzeci przemawiał Josef Jílek z firmy Clarivate.Spośród kolejnych referatów szczególnie warto wspomnieć wystąpienie mgr Magdaleny Szuflity-Żurawskiej z Biblioteki PG. Prelegentka podjęła w nim temat danych badawczych. Omówiła m.in. proces oraz sposoby publikowania danych badawczych. Szczególnie wiele uwagi poświęciła sprawie cytowalności wyników badań, kładąc nacisk na korzyści wynikające z cytowania i zasady cytowania danych. Interesujący referat przedstawił również prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski z PG, który zaprezentował portal pogodowy METEOPG w kontekście open science, open source i open data.
Trzecia sesja kończąca pierwszy dzień konferencji została poświęcona tematyce MOSTu Wiedzy. Z zaprezentowanych wystąpień można się było m.in. dowiedzieć o sposobach promocji platformy (dr inż. Paweł Lubomski), współpracy bibliotekarzy z Biblioteki PG przy współtworzeniu repozytorium MOST Wiedzy (mgr Kamila Kokot) oraz o samoarchiwizacji dorobku naukowego na przykładzie MOSTu Wiedzy (mgr Piotr Krajewski). Chętni mogli też wziąć udział w praktycznych warsztatach dotyczących udostępniania dorobku naukowego w uczelnianym repozytorium.W drugim dniu konferencji można było się zapoznać z polityką Open Access realizowaną przez wydawnictwa EBSCO (Anna Abramowska) i De Gruyter (dr Paulina Leśna-Szreter). Następnie mgr Natalia Wysmyk z Biblioteki PG omówiła sytuację książek naukowych w świecie Open Access. Zwróciła uwagę nie tylko na korzyści wynikające z umieszczania monografii w otwartym dostępie, ale także na różnice występujące między książkami a czasopismami Open Access. Szczególny nacisk położyła na różne aspekty dotyczące publikowania książek naukowych w Open Access. Z kolei dr Dorota Siwecka z Uniwersytetu Wrocławskiego skupiła się w swoim wystąpieniu na Open Linked Data, czyli powiązanych danych otwartych. Wyjaśniła nie tylko czym są, ale także podała przykłady ich zastosowania w bibliotekach, muzeach lub firmach komercyjnych. Obrady tego dnia zakończyło wystąpienie mgr Magdaleny Szuflity-Żurawskiej z Biblioteki PG, która tym razem poruszyła tematykę cytowania i dzielenia się publikacjami Open Access na przykładzie portalu MOST Wiedzy.
Chętni spośród uczestników konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w Warsztatach FOSTER Open Science lub odbycia z przewodnikiem krótkiego spaceru historycznego po najważniejszych budynkach Kampusu Politechniki Gdańskiej. Wśród oglądanych miejsc nie mogło  również zabraknąć zwiedzania gmachu Biblioteki Głównej.

Oprac. mgr Katarzyna Puksza

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz