piątek, 17 lutego 2017

Delegacja Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w Mińsku

Przedstawiciele Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniach naukowych organizowanych przez Ministerstwo Kultury Republiki Białoruś, Białoruską Bibliotekę Narodową, Fundamentalną Bibliotekę Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Białoruskich.

Narodowa Biblioteka Białorusi
Fot.: Rubalt (CC BY-SA 4.0), źródło: Wikimedia Commons
W dniach 4-6 października 2016 r. w Mińsku obradował IV Międzynarodowy Kongres Biblioteka jako zjawisko kultury. Wiodący temat 2016 roku stanowiły informacyjne zasoby bibliotek w środowisku edukacyjnym, naukowym i społeczno-kulturowym. W ramach Kongresu odbyła się 16. Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja Zarządzanie bibliotekami szkół wyższych. Tematyka konferencji, połączonej z obchodami jubileuszu 95-lecia Fundamentalnej Biblioteki Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, oscylowała wokół aktualnych trendów w rozwoju współczesnej biblioteki uniwersyteckiej.
Na liście uczestników kongresu znalazło się 655 osób, zaś konferencji - 202. 45 spośród nich stanowili przedstawiciele 10 bibliotek spoza Białorusi – z USA (Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych), Francji (Biblioteka Narodowa Francji), Niemiec (Uniwersytet Humboldta w Berlinie), a także z Nigerii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i Mołdawii. Biblioteki polskich uczelni reprezentowali: Henryk Hollender, Dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego, Mirosława Roszczyc, Zastępca Dyrektora BU, oraz Hanna Kościuch, Sekretarz Naukowy BU.

Strona konferencji
Fot.: L. Gorbunova
W pierwszym dniu obrad w Instytucie Dziennikarstwa oraz na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego referaty wygłosili m.in: Regina Frąckowiak z Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz Sophie Bertrand z Cyfrowej Biblioteka Gallica (tworzonej przez Bibliotekę Narodową Francji). Tego dnia zorganizowano również seminarium Elsevier – lider innowacji. Trendy akademickie, ewolucja świata wydawniczego.
Obrady drugiego dnia konferencji odbywały się w 5 sekcjach w budynku Białoruskiej Biblioteki Narodowej. Hanna Kościuch wygłosiła w języku rosyjskim referat Podlaska Biblioteka Cyfrowa przygotowany wspólnie z Mirosławą Roszczyc.

Wnętrze Białoruskiej Biblioteki Narodowej
Fot.: Homoatrox (CC BY-SA 4.0), źródło: Wikimedia Commons
Konferencji towarzyszyły ciekawe wystawy i prezentacje, zarówno dorobku bibliotek, jak i studentów. Można było również zwiedzić Fundamentalną Bibliotekę Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Bibliotekę Wydziału Prawa, a także wziąć udział w wycieczce po Białoruskiej Bibliotece Narodowej, która od 2006 r. mieści się w nowoczesnym, ciekawym architektonicznie budynku. Głównym elementem 73-metrowej budowli jest charakterystyczna bryła (sześcio-ośmiościan rombowy mały). Jej oszklona powierzchnia, wyposażona w kolorowe oświetlenie LED, umożliwia prezentacje multimedialne. Biblioteka ma 22 piętra – 10-milionowe zbiory przechowywane są głównie na górnych piętrach, zaś na 3 dolnych kondygnacjach znajdują się oddziały biblioteki (w tym m.in. 18 czytelni z 2 tys. miejsc), muzeum książki, galerie oraz strefy wypoczynku i rekreacji.
Konferencja Zarządzanie bibliotekami szkół wyższych umożliwiła wymianę doświadczeń w zakresie wykorzystania nowych technologii w organizacji usług bibliotecznych. Stała się okazją do zastanowienia nad kierunkami rozwoju bibliotek, pozwoliła rozwinąć współpracę między bibliotekami uniwersyteckimi Białorusi i bibliotekami innych państw.

Instytut Polski w Mińsku
Źródło: oficjalna strona
Wyjazd polskich bibliotekarzy do Mińska był możliwy m.in. dzięki wsparciu Instytutu Polskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku. Podczas spotkania z władzami Instytutu i pracownikami Biblioteki Instytutu Polskiego w Mińsku zastanawiano się nad możliwościami ściślejszej współpracy.
We wszystkich obradach i spotkaniach pracownikom BU towarzyszyła L. Gorbunova, Dyrektor Biblioteki Baranowickiego Uniwersytetu Państwowego, z którą BU współpracuje od 2014 r. w ramach Sieci Bibliotek Uniwersytetów Pogranicza.

Oprac. Hanna Kościuch

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz