piątek, 10 lutego 2017

Fundusze zewnętrzne w Bibliotece Uniwersyteckiej

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku z powodzeniem zdobywa fundusze zewnętrzne na dodatkową działalność biblioteczną. W momencie powstawania tego tekstu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa wyższego trwa rozpatrywanie dwóch kolejnych wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, a jednocześnie przygotowujemy do wysłania raport z wykorzystania środków za ostatnie dwa lata. W naszej Bibliotece pojęcie fundraisingu przestało być tylko obcobrzmiącym terminem ze słownika współczesnej polszczyzny, ale realizowanym w praktyce działaniem wspierającym rozwój Biblioteki oraz poszerzającym i usprawniającym jej usługi.


Ze względu na status Biblioteki jako jednostki organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku mamy ograniczone możliwości korzystania ze środków publicznych. Dlatego też nasza uwaga skupia się przede wszystkim na zadaniach z zakresu działalności upowszechniającej naukę, którą co roku dofinansowuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki MNiSW, przeznaczone na DUN, pozwoliły Bibliotece Uniwersyteckiej zrealizować w latach 2013-2016 cztery różne zadania na łączną kwotę 364 100 zł. Nie było to jednak jedyne źródło finansowania. W 2014 r. Biblioteka zrealizowała projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sumę 25 000 zł. Pracy jest dużo, niemało stresu i problemów, ale satysfakcja nasza i naszych Użytkowników to wystarczające zadośćuczynienie za trudy w zdobywaniu funduszy i realizacji kolejnych projektów. We wszystkich działaniach nie chodzi jednak wyłącznie o zdobywanie jak największej ilości pieniędzy, ale wymierne rezultaty, z których korzysta Biblioteka i jej Użytkownicy. Żeby stwierdzenie to nie brzmiało jak pusty frazes, warto poprzeć je konkretnymi przykładami.Najwięcej środków zewnętrznych zostało spożytkowanych w ramach dwóch najważniejszych zadań zrealizowanych przez Bibliotekę odpowiednio w latach 2013-2014 (Wprowadzenie księgozbioru Kolekcji Humanistycznej do katalogu komputerowego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku) i w latach 2015-2016 (Wprowadzanie do obiegu naukowego księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów). Głównym celem obu działań była retrokonwersja zasobów, czyli retrospektywne opracowanie zbiorów i wprowadzenie ich do Katalogu Centralnego. Działania objęły zarówno kolekcję „Biblioteka Główna”, jak i zbiory zgromadzone w kolekcji „Biblioteka Humanistyczna”. Dzięki dofinansowaniu w latach 2013-2016 do katalogu wprowadzono łącznie 65 000 woluminów. Korzyści płynące z tego faktu wydają się oczywiste – katalog komputerowy jest dziś głównym źródłem informacji o zasobie biblioteki, pozwalającym na wieloaspektowe i szybkie wyszukiwanie dokumentów, w przeciwieństwie do archaicznych i dziś zupełnie pomijanych katalogów kartkowych. Najlepiej obrazują to liczby. Gdy pod koniec 2013 r. przystępowaliśmy do realizacji zadania, ogólny procent opracowania zbiorów w systemie komputerowym wynosił 81% dla kolekcji „Biblioteka Główna” (368 261 numerów inwentarzowych) i zaledwie 62% dla kolekcji „Biblioteka Humanistyczna” (84 246 nr inw.). Dziś stan opracowania zbiorów przedstawia się następująco: 97% w przypadku „Biblioteki Głównej” (437 079 nr inw.) i 94% w przypadku „Biblioteki Humanistycznej” (134 928 nr inw.). Jak widać, jest bliski kompletności, a w tym roku planuje się całkowite zakończenie trwającego od wielu lat procesu retrokonwersji. Krótko mówiąc, wszystkie zbiory zgromadzone w naszym zasobie w niedługim czasie będą widoczne w komputerowym Katalogu Centralnym.


Niezwykle ważnym działaniem dofinansowanym przez MNiSW była realizacja w 2014 r. projektu Poszerzenie zasobów naukowych Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku poprzez rozwój repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu w Białymstoku. Podstawowym celem tego działania było uruchomienie pełnej wersji Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku w trybie online i budowa właściwie działającej infrastruktury technicznej poprzez zakup nowego serwera. Równolegle redakcja RUB realizowała działania promocyjne oraz zmierzające do – ujętego w nazwie projektu – poszerzenia zasobów naukowych Biblioteki. W ramach projektu odbyło się uroczyste uruchomienie Repozytorium, przygotowano materiały informacyjne i promocyjne oraz przeprowadzono różnego typu szkolenia otwarte (wykłady) i zamknięte (dla grup pracowników naukowych, doktorantów i redaktorów uniwersyteckich wydawnictw). Do końca realizacji projektu zasób repozytorium został wzbogacony o blisko 1000 nowych dokumentów. Wymiernym rezultatem całego działania jest więc sprawnie działające i stale rozwijane Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, obsługiwane przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej. W chwili obecnej platforma udostępnia blisko 4600 dokumentów, a stronę RUB w 2016 r. odwiedzono aż 658 151 razy.

Logo Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku
W tym samym 2014 r. Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków MNiSW na wydanie tomu Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja? IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 12-14 czerwca 2013. Publikacja pokonferencyjna ukazała się jeszcze tego samego roku i jest dostępna również w wersji elektronicznej na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.
Jednocześnie od początku 2014 r. trwała realizacja zadania z zakresu cyfryzacji i ochrony dziedzictwa kulturowego – programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zarządzanego wówczas przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Inicjatorem projektu Digitalizacja i konserwacja ksiąg z lat 1865-1902 z prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku była Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska i Fundacja „Oikonomos”, która przekazała do projektu archiwalne księgi protokołów ślubnych białostockiej parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja Cudotwórcy oraz wniosła wkład własny, zwrócony następnie przez Marszałka Województwa Podlaskiego. W rezultacie siedem unikatowych ksiąg z lat 1865-1902 zostało poddanych konserwacji oraz digitalizacji w Pracowni Digitalizacji Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, a wersję cyfrową udostępniono na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.

Obysknaâ kniga Bèlostokskoj Svâto-Nikolaevskoj sobornoj cerkvi s” 1865 goda
Pisaliśmy już o tym na naszym blogu, że aktualnie w zakresie prac konserwatorskich i digitalizacyjnych Biblioteka Uniwersytecka wspiera Bibliotekę Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. W 2016 r. udało się wspólnymi siłami zrealizować projekt Digitalizacja najstarszych starodruków ze zbiorów Biblioteki AWSD w Białymstoku, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura Cyfrowa 2016". W styczniu 2017 r. wspólnie z AWSD złożyliśmy wniosek na drugą część projektu i aktualnie oczekujemy na wyniki naboru. Na rok 2017 Biblioteka Uniwersytecka planuje realizację kolejnych projektów. W MNiSW rozpatrywane są właśnie wnioski na dofinansowanie działań związanych ze wzbogaceniem katalogu centralnego o rekordy analityczne czasopism wydawanych przez Filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a od 1997 r. przez Uniwersytet w Białymstoku, oraz z konserwacją i digitalizacją egzemplarza bezcennej Topograficznej Karty Królestwa Polskiego z lat 60. XIX w.
Mamy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcia, o których z pewnością będziemy informować na naszym blogu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz