poniedziałek, 29 sierpnia 2016

O owocnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej i Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

W maju tego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nowy program "Kultura Cyfrowa 2016", którego celem - najogólniej rzecz ujmując - jest dofinansowanie zadań polegających na opracowaniu, digitalizacji i udostępnieniu zasobów dziedzictwa kulturowego szerokiemu gronu odbiorców krajowych i zagranicznych. Z nadarzającej się okazji warto było skorzystać, ale Biblioteka Uniwersytecka ze względów formalnych nie mogła w tym uczestniczyć. Do programu nie mogły aplikować bowiem uczelnie wyższe i ich jednostki organizacyjne. Zgodnie z regulaminem uprawnione do wnioskowania zostały samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe (w tym ich osoby prawne). W rezultacie zdecydowaliśmy się na realizację wspólnego projektu z Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku i jego Biblioteką - naszym wieloletnim partnerem oraz członkiem konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku, które tworzy i zarządza Podlaską Biblioteką Cyfrową. W ciągu ostatniej dekady wspólnymi siłami zdigitalizowaliśmy i udostępniliśmy na platformie ponad 600 dokumentów, stąd współpraca przy projektach kwalifikujących się do programu "Kultura Cyfrowa 2016" wydała nam się oczywista.

Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchowne w Białymstoku
źródło: strona AWSD

Po konsultacjach i uzgodnieniach zdecydowaliśmy się na realizację zadania polegającego na wstępnej konserwacji zabezpieczającej oraz digitalizacji najstarszych starodruków z kolekcji Biblioteki AWSD w Białymstoku. Do projektu zaplanowanego na lata 2016-2017 przeznaczyliśmy łącznie 23 woluminy starodruków z lat 1522-1600. Podstawowe założenia  projektu obejmowały trzy zagadnienia: po pierwsze przeprowadzenie konserwacji zabezpieczającej i przygotowującej starodruki do digitalizacji, po drugie digitalizację przez zewnętrznego usługodawcę (celem zapewnienia jak najwyższego standardu) oraz po trzecie opracowanie metadanych i udostępnienie zdigitalizowanych dokumentów na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.
Warto przy tej okazji zaznaczyć, że Biblioteka AWSD w Białymstoku posiada kolekcję starodruków liczącą 1436 woluminów, a więc jedną z największych w regionie. Jest zatem czym się pochwalić. Znajdują się wśród nich egzemplarze pochodzące z prywatnych kolekcji duchownych, białostockiego Seminarium Duchownego prowadzonego przez księży misjonarzy, dokumenty pochodzące z klasztoru Sióstr Miłosierdzia w Białymstoku, a także unikatowe dokumenty wchodzące niegdyś w skład pałacowej biblioteki Jana Klemensa Branickiego i jego małżonki Izabeli z Poniatowskich. W zbiorach biblioteki seminaryjnej można znaleźć druki pochodzące z największych drukarni nowożytnej Europy - Lipska, Kolonii, Antwerpii, Ingolstadtu, Wiednia, Wenecji oraz Krakowa. Są to w większości dzieła o charakterze, tematyce lub przeznaczeniu religijnym: teksty Ojców Kościoła i świętych teologów lub papieży, wydania Biblii, traktaty religijne, graduały i inne, głównie w języku łacińskim, ale z drobnymi wyjątkami także w języku polskim (św. Bonawentura, Wujek) czy niemieckim. Są to dzieła unikatowe, jednoegzemplarzowe, nie posiadające swoich odpowiedników w innych regionalnych kolekcjach i zbiorach. Posiadają liczne znaki proweniencyjne, odręczne zapiski i notatki, które mogą stanowić przedmiot odrębnych badań naukowych. Nie ma więc najmniejszych wątpliwości, że zasób ten trzeba chronić, a jednocześnie upowszechnić jego wartości poznawcze szerokiemu gronu odbiorców.
Czasu było mało, bowiem nabór wniosków trwał do 15 czerwca. Dwa miesiące później, 16 sierpnia 2016 r., poznaliśmy wyniki konkursu. Na 111 złożonych wniosków dotację przyznano 53 projektom, wśród których znalazł się także projekt Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku! Otrzymał 72,80 punktów. Na jego realizację do końca 2016 r. przyznano 22 000,00 zł, co zmusza nas do rewizji wstępnych założeń. Przyznana kwota pozwoli bowiem na wykonanie połowy planowanego zadania. 
Tym samym jeszcze w grudniu 2016 r. platforma Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej wzbogaci się o zbiór XVI-wiecznych starodruków pochodzących z kolekcji Biblioteki AWSD w Białymstoku. Będziemy o tym z pewnością jeszcze informować na naszych stronach internetowych, w lokalnych mediach, a także na naszym blogu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz