wtorek, 27 lutego 2018

Carte de La Lithuanie Russienne z 1776 r. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

W ostatnim czasie Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku wzbogaciła swoją kolekcję o Carte de La Lithuanie Russienne qui comprend les Palatinats de Livonie, de Witepsk, de Miscislaw, et une partie de ceux de Polock et de Minsk cédés par la Pologne à la Russie. Egzemplarz tej rzadkiej mapy trafił do Zbiorów Specjalnych, gdzie otrzymał sygnaturę K-2216, powiększając stale rozrastający się zbiór dokumentów kartograficznych. Mapa dostępna jest w Czytelni Humanistycznej przy ul. Akademickiej 2.


Kartusz Carte de La Lithuanie Russienne
z egzemplarza zakupionego w lutym 2018 r. przez Bibliotekę Uniwersytecką (sygn. K-2216).

Mapa została wydana w 1776 r. Jest to miedzioryt wielkości 560x460 mm. Przedstawia województwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów, które odpadły od niej w wyniku I rozbioru Polski w 1772 r.: witebskie, mścisławskie, połockie oraz część mińskiego i inflanckiego (ogółem 92 tys. km²).


arte de La Lithuanie Russienne qui comprend les Palatinats de Livonie, de Witepsk, de Miscislaw, et une partie de ceux de Polock et de Minsk cédés par la Pologne à la Russie, Wenecja 1776.

Mapa jest bardzo dokładna. Przedstawia liczne miasta, miasteczka, wsie, jeziora oraz rzeki z ręcznie zaznaczonymi na kolorowo granicami województw oraz konturem. Nazwy miejscowości zostały opracowane w języku polskim, zaś nazwy województw po francusku. Między ramkami opisano strony świata: septtentrion, midi, occident, orient. W lewym dolnym rogu mapy znajduje się kolorowy kartusz oraz napis: Longitude du premier Méridien 20 Degres à l'Ouest de celui de Paris, a w prawym dolnym rogu napis: Le mot See Signifie Lac. Skala mapy po przeliczeniu według podziałki umieszczonej na dole ramki wynosi około 1:1 300 000.
Mapa została sporządzona przez Paolo Santiniego z egzemplarza, który został opracowany w 1775 r. w oficynie spadkobierców Johanna Baptisty Homanna, (1664-1724) niemieckiego rytownika i kartografa. W oficynie tej pracowali między innymi: Johann Michall Franz i J. G. Ebersperger, J. G. Gregory, J. Halmer Doppelmeyer, Lowitz, Hase i Tobias Mayer. W 1813 r. oficyna przeszła w ręce Krzysztofa Fembo.


Johann Baptista Homann (1664-1724)

W 1784 Santini sprzedał płytki M. Remondiniemu, którego nazwisko pojawia się na dole mapy wskazując, że jest to jej drugi stan. Paolo Santini (ca 1729-1793) jest mylony z Francois [Francesco] Santinim, włoskim kartografem i wydawcą map z siedzibą w Wenecji. Paolo był rytownikiem weneckim znanym z druków religijnych i prac kartograficznych. Do dziś nie wiadomo, czy Paolo i Francois to w rzeczywistości ta sama osoba, krewni czy raczej osoby zupełnie niezwiązane ze sobą. Obaj kartografowie byli aktywni mniej więcej w tym samym okresie i wydali mapy wcześniejszych francuskich kartografów od Vaugondy'ego, przez Jaillota, po De L'Isle'a i D'Anville'a. Obaj współpracowali również z wydawnictwem Venetian Remondini. Paolo był prawdopodobnie opatem. Wydaje się, że Francois Santini pracował intensywnie w Paryżu i był związany z kilkoma francuskimi kartografami końca XVIII wieku, w tym z Rigobertem Bonne. Jego biura w Paryżu znajdowały się przy Rue St. Justine pres de L'Eglise.
Carte de La Lithuanie Russienne została po raz pierwszy opublikowana w Atlas Universel dressé sur les meilleures cartes modernes. Atlas wydał w latach 1776-1784 Francois Santini wraz z Giuseppe Remondinim (1745-1811). Wydawnictwo składało się z 2 tomów wielkości 560 x 460 mm. Miało grawerowany alegoryczny tytuł, indeks map do każdego tomu oraz 136 dwustronnie grawerowanych map na pergaminie z ręcznie rysowanymi konturami.


Karta tytułowa Atlas Universel dressé sur les meilleures cartes modernes.

Remondini opublikował swoje wydanie Atlasu Universel..., kupując płyty Santiniego. W wydaniu brali również udział: G. R. de Vaugondy, spadkobierca oficyny Sansona wraz z synem Diderem, geografem królewskim na dworze francuskim, S. Janvier, francuski geograf, oraz J. N. Bellinie, francuski hydrograf.
Rodzina Remondini działała w Wenecji od 1750 r. Zaliczali się do czołowych drukarzy i wydawców książek geograficznych i atlasów w XVIII w. Jako jedni z pierwszych wykorzystywali do produkcji papier, który był surowcem tańszym niż pergamin. Drukowali wysokiej jakości atlasy i książki geograficzne. Współpracowali z wieloma utalentowanymi rytownikami m.in. z Paolo Santinim.

  
Wybrane fragmenty Carte de La Lithuanie Russienne...

Carte de La Lithuanie Russienne qui comprend les Palatinats de Livonie, de Witepsk, de Miscislaw, et une partie de ceux de Polock et de Minsk cédés par la Pologne à la Russie jest cenna nie tylko z powodu dokładnego przedstawienia ziem utraconych przez Rzeczpospolitą w 1772 r., ale również ze względu na unikatowość. W Polsce znajduje się jedynie w Bibliotece Narodowej i od niedawna w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku. Można ją również znaleźć w zbiorach Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria), Muzeum Polskim w Rapperswilu oraz Bibliotece Uniwersytetu w Wilnie.oprac. dr Edyta Bezzubik
Oddział Zbiorów Specjalnych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz