czwartek, 26 lipca 2018

"Masovie Duché et Polaquie" - nowa mapa z 1665 r. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

W czerwcu bieżącego roku Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku na XXV aukcji grafiki, kartografii, starodruków i zdjęć z kolekcji rodziny Lizaków zakupiła mapę Masovie Duché, et Polaquie ou sont les Palatinats de Czersk, Bielsk, et Plocsko Sanson’a d'Abbeville, tym samym powiększając zbiór map z okresu nowożytnego o siedemnastowieczne dzieło francuskiej sztuki kartograficznej. Jest to aktualnie najstarsza mapa, jaką posiadamy w swoich zbiorach.

Masovie Duché et Polaquie... z 1665 r. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

środa, 23 maja 2018

Książka naukowa da się lubić! Krótkie podsumowanie II Dnia Książki Akademickiej i Naukowej

II Dzień Książki Akademickiej i Naukowej w Białymstoku odbył się 12 maja 2018 r. w Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20A. Podstawowym celem tego wydarzenia była promocja lokalnego rynku wydawnictw naukowych i akademickich poprzez prezentację dorobku wydawniczego różnego typu instytucji i organizacji.

piątek, 27 kwietnia 2018

Michał Goławski i Biblioteka Polska w Białymstoku "Nad poziomy"

Bogaty księgozbiór z lat 1800-1918, przechowywany aktualnie w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej, ma jeszcze w sobie wiele potencjału naukowego i badawczego do odkrycia, przede wszystkim za sprawą znaków lub zapisów proweniencyjnych. Wymagają one wciąż poszukiwań, czasami wręcz detektywistycznej pracy, ale rezultaty często okazują się nie tylko zaskakujące, ale także wzbogacają naszą wiedzę o przeszłości miasta czy regionu. Przekonaliśmy się o tym już niejednokrotnie. Dzisiejszy wpis na blogu chciałbym poświęcić właśnie jednemu z takich odkryć – informacjom proweniencyjnym zawartym kilku egzemplarzach serii wydawniczej powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego. Na stronie przedtytułowej znajdują się ledwo czytelne nazwisko „Goławski” zapisane ołówkiem, poniżej zaś pieczątka „Biblioteka Polska w Białymstoku »Nad poziomy«”.

Pieczątka "Biblioteka Polska w Białymstoku »Nad poziomy«"

środa, 14 marca 2018

Pomóż nam rozwiązać zagadkę 300-letniego błędu drukarskiego! / Help us unravel the 300-years-old mystery of the typographical error!

W kolekcji Biblioteki Głównej Uniwersytetu w Białymstoku znajduje się XVIII-wieczna rycina autorstwa Gabriela Bodenehra przedstawiająca miasto, które zostało opisane jako Grodno. Okazało się, że jest to błąd drukarski, a rycina nr 75 ze zbioru Europens Macht und Pracht obrazuje nam widok nieznanej miejscowości. Czy jest ktoś, kto pomoże nam rozwikłać zagadkę sprzed 300 lat i zidentyfikuje owe miasto? Rozpoczynamy międzynarodowe poszukiwania odpowiedzi.

The collection of Bialystok University Main Library includes a print by Gabriel Bodenehr from the 18th century. It depicts a city signed as Grodno. It turned out to be a typographical error and the figure no. 75 from Europens Macht und Pracht collection shows a view of an unknown city. Is there anyone who could help us unravel this 300-year-old mystery and identify the city? We are starting an international search for an answer. 

Czy na pewno Grodno w Wielkim Księstwie Litewskim?

wtorek, 27 lutego 2018

Carte de La Lithuanie Russienne z 1776 r. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

W ostatnim czasie Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku wzbogaciła swoją kolekcję o Carte de La Lithuanie Russienne qui comprend les Palatinats de Livonie, de Witepsk, de Miscislaw, et une partie de ceux de Polock et de Minsk cédés par la Pologne à la Russie. Egzemplarz tej rzadkiej mapy trafił do Zbiorów Specjalnych, gdzie otrzymał sygnaturę K-2216, powiększając stale rozrastający się zbiór dokumentów kartograficznych. Mapa dostępna jest w Czytelni Humanistycznej przy ul. Akademickiej 2.


Kartusz Carte de La Lithuanie Russienne
z egzemplarza zakupionego w lutym 2018 r. przez Bibliotekę Uniwersytecką (sygn. K-2216).

piątek, 15 grudnia 2017

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego dostępna online

W Bibliotece Uniwersyteckiej zakończono realizację zadania Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie online Topograficznej karty Królestwa Polskiego z zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, dofinansowanego w ramach umowy nr 656/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Zadanie to ukierunkowane było na osiągnięcie dwóch najważniejszych celów. Po pierwsze przeprowadzono trwającą blisko pół roku pełną konserwację mapy, a po drugie dokonano jej cyfryzacji. Pełen koszt zadania wyniósł 112 800,00 zł, w tym 110 800 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego efekty można oglądać na specjalnie przygotowanej w tym celu stronie internetowej oraz za pośrednictwem Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.