sobota, 22 kwietnia 2017

Rzeźbienie w książkach, czyli book folding art

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich chciałabym zaproponować czytelnikom naszego bloga zupełnie inny temat, daleki od zakurzonych starych druków czy kwestii identyfikacji kolejnych właścicieli książek. To temat lekki i przyjemny, nie tylko dla wielbicieli dobrej lektury, ale także dla wszystkich fanów artystycznego rękodzieła. Jest nim sztuka, która na dobre zagościła już w bibliotekach w Polsce i na świecie oraz w umysłach bibliotekarzy – book folding art lub book origami.


czwartek, 13 kwietnia 2017

Dedykacje w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: Jan Wiktor

Jakże szybko zmieniają się mody czytelnicze! Kto bowiem obecnie pamięta lub czyta Jana Wiktora, polskiego pisarza i publicystę o liczącym ponad 900 pozycji dorobku, tak przecież popularnego w pierwszej połowie ubiegłego wieku? Warto jednak tę postać przypomnieć, jako że posiadamy w naszych zbiorach publikację z jego odręczną dedykacją.

Jan Wiktor, pocztówka z 1933 r.

sobota, 11 marca 2017

Starodruk 47 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej i biblioteka klasztoru dominikanów w Choroszczy

Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku posiada w swym zasobie kilka odrębnych kolekcji, z których najcenniejsza to kolekcja starodruków. Jest ona tworzona od 1970 r., a więc niemal od początków istnienia biblioteki filii Uniwersytetu Warszawskiego. Starodruki były początkowo wpisywane do inwentarza wspólnego dla wszystkich druków zwartych, a dopiero w 1981 r. wydzielono odrębną księgę inwentarzową dla książek wydanych przed 1800 r. W chwili obecnej, po 43 latach gromadzenia, inwentarz starych druków odnotowuje łącznie 486 woluminów.

Kolekcja starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej liczy 486 woluminów
i jest udostępniana w Czytelni Humanistycznej przy ul. Akademickiej 2.

piątek, 10 marca 2017

"Egzemplarz (nie)obowiązkowy" w "Gazecie Wyborczej"

W dzisiejszym "Magazynie Białostockim", regionalnym dodatku do "Gazety Wyborczej", ukazał się artykuł na temat "Egzemplarza (nie)obowiązkowego".
Jego autorka, Monika Żmijewska, zachęca w nim do zajrzenia na nasz blog, informując, że można na nim znaleźć arcyciekawe historie. I na dowód przytacza kilka z nich: sylwetkę Franciszka Glińskiego, jednego z białostockich korespondentów, dzieje braci-fotografów Kazimierza i Michała Budryków, ekslibris prof. Albertyny Szczudłowskiej-Dembskiej czy dedykację jej męża, Wojciecha Dembskiego.
Serdecznie dziękujemy p. Żmijewskiej za zainteresowanie naszym blogiem. Zachęcamy wszystkich czytelników do lektury artykułu oraz dalszego śledzenia "Egzemplarza  (nie)obowiązkowego"!


wtorek, 28 lutego 2017

Dedykacje w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: Beata Obertyńska

Droga niektórych książek do kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej kryje w sobie niespodzianki. Tak też jest z Plebanią, której nie było, autorstwa pisarki i poetki Beaty Obertyńskiej (syg. opr. 8956p), poematem wydanym w 1976 roku w Brighton nakładem Collegium Marianum. Symbol akcesji wskazuje, że jest to dar, wpisany do ksiąg inwentarzowych w 2004 roku. Jako że na książce znajduje się naklejka z napisem „Dar Księży Marianów, Londyn” [1], proweniencja egzemplarza wydaje się oczywista. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy zajrzymy do środka – na stronie przedtytułowej widnieje bowiem dedykacja autorki.

Grupa literacka Płanetników, pisarzy lwowskich
spotykających się w domu rodziców Beaty Obertyńskiej.
Na zdjęciu widać samą poetkę jako dziecko.