sobota, 11 marca 2017

Starodruk 47 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej i biblioteka klasztoru dominikanów w Choroszczy

Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku posiada w swym zasobie kilka odrębnych kolekcji, z których najcenniejsza to kolekcja starodruków. Jest ona tworzona od 1970 r., a więc niemal od początków istnienia biblioteki filii Uniwersytetu Warszawskiego. Starodruki były początkowo wpisywane do inwentarza wspólnego dla wszystkich druków zwartych, a dopiero w 1981 r. wydzielono odrębną księgę inwentarzową dla książek wydanych przed 1800 r. W chwili obecnej, po 43 latach gromadzenia, inwentarz starych druków odnotowuje łącznie 486 woluminów.

Kolekcja starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej liczy 486 woluminów
i jest udostępniana w Czytelni Humanistycznej przy ul. Akademickiej 2.

piątek, 10 marca 2017

"Egzemplarz (nie)obowiązkowy" w "Gazecie Wyborczej"

W dzisiejszym "Magazynie Białostockim", regionalnym dodatku do "Gazety Wyborczej", ukazał się artykuł na temat "Egzemplarza (nie)obowiązkowego".
Jego autorka, Monika Żmijewska, zachęca w nim do zajrzenia na nasz blog, informując, że można na nim znaleźć arcyciekawe historie. I na dowód przytacza kilka z nich: sylwetkę Franciszka Glińskiego, jednego z białostockich korespondentów, dzieje braci-fotografów Kazimierza i Michała Budryków, ekslibris prof. Albertyny Szczudłowskiej-Dembskiej czy dedykację jej męża, Wojciecha Dembskiego.
Serdecznie dziękujemy p. Żmijewskiej za zainteresowanie naszym blogiem. Zachęcamy wszystkich czytelników do lektury artykułu oraz dalszego śledzenia "Egzemplarza  (nie)obowiązkowego"!


wtorek, 28 lutego 2017

Dedykacje w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: Beata Obertyńska

Droga niektórych książek do kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej kryje w sobie niespodzianki. Tak też jest z Plebanią, której nie było, autorstwa pisarki i poetki Beaty Obertyńskiej (syg. opr. 8956p), poematem wydanym w 1976 roku w Brighton nakładem Collegium Marianum. Symbol akcesji wskazuje, że jest to dar, wpisany do ksiąg inwentarzowych w 2004 roku. Jako że na książce znajduje się naklejka z napisem „Dar Księży Marianów, Londyn” [1], proweniencja egzemplarza wydaje się oczywista. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy zajrzymy do środka – na stronie przedtytułowej widnieje bowiem dedykacja autorki.

Grupa literacka Płanetników, pisarzy lwowskich
spotykających się w domu rodziców Beaty Obertyńskiej.
Na zdjęciu widać samą poetkę jako dziecko.

piątek, 10 lutego 2017

Fundusze zewnętrzne w Bibliotece Uniwersyteckiej

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku z powodzeniem zdobywa fundusze zewnętrzne na dodatkową działalność biblioteczną. W momencie powstawania tego tekstu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa wyższego trwa rozpatrywanie dwóch kolejnych wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, a jednocześnie przygotowujemy do wysłania raport z wykorzystania środków za ostatnie dwa lata. W naszej Bibliotece pojęcie fundraisingu przestało być tylko obcobrzmiącym terminem ze słownika współczesnej polszczyzny, ale realizowanym w praktyce działaniem wspierającym rozwój Biblioteki oraz poszerzającym i usprawniającym jej usługi.


wtorek, 31 stycznia 2017

Dedykacje w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: Tadeusz Kubalski

W poprzednim poście przybliżona została postać Mieczysława Ubysza, poety i uczestnika Powstania Warszawskiego. Należał do niego ekslibris stworzony przez Tadeusza Kubalskiego, który również jest bardzo ciekawą postacią. Co więcej, także po nim w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej zachowała się pewna pamiątka.

Tadeusz Kubalski
Źródło: Tadeusz Kubalski, W szeregach "Baszty", Warszawa 1969.