piątek, 15 grudnia 2017

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego dostępna online

W Bibliotece Uniwersyteckiej zakończono realizację zadania Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie online Topograficznej karty Królestwa Polskiego z zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, dofinansowanego w ramach umowy nr 656/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Zadanie to ukierunkowane było na osiągnięcie dwóch najważniejszych celów. Po pierwsze przeprowadzono trwającą blisko pół roku pełną konserwację mapy, a po drugie dokonano jej cyfryzacji. Pełen koszt zadania wyniósł 112 800,00 zł, w tym 110 800 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego efekty można oglądać na specjalnie przygotowanej w tym celu stronie internetowej oraz za pośrednictwem Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.

wtorek, 7 listopada 2017

21. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

W dniach 26-29 października w EXPO Kraków odbyły się 21. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Ich motto zostało zaczerpnięte z dzieła portugalskiego pisarza Fernanda Pessoi Księga Niepokoju spisanej przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie – "Czytam i staję się wolny". Gościem honorowym wydarzenia – podobnie jak dwa lata temu w Warszawie - była Francja, państwo z największą liczbą laureatów literackiej Nagrody Nobla. Dzięki temu można było nie tylko zapoznać się z bogatą ofertą francuskich wydawnictw, oferujących literaturę piękną dla dzieci i dorosłych oraz oczywiście komiksy, ale i sprawdzić swoją wiedzę na temat tego kraju czy nawet skosztować kuchni – na stoisku Carrefoura grupa kucharzy serwowała przygotowywane na miejscu dania inspirowane przepisami zawartymi w wydanej kilka miesięcy temu książce kucharskiej Z miłości do smaku. Duże zainteresowanie wzbudziły także trwające całą sobotę warsztaty związane z serią Było sobie… – nic dziwnego, jako że wielu z nas poznawało tę serię (lub właśnie poznaje) jako dzieci. Co więcej, francuska pisarka Arlette Cousture, znana z powieści Dzieci stamtąd, otrzymała z rąk prezydenta Krakowa Jacka Majchowskiego wyjątkową odznakę "Honoris Gratia" za szczególne zasługi w promocji miasta.

wtorek, 24 października 2017

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week)

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week) to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania - przede wszystkim w środowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką. Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Od początku jego istnienia uczelnie, instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata, zaangażowane w budowanie otwartej nauki, wykorzystują go do pozyskiwania nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukowania na temat otwartego dostępu. W Polsce obchody Tygodnia Otwartej Nauki koordynuje Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), zrzeszająca instytucje naukowe, kulturalne i organizacje non-profit (przykłady różnych działań można znaleźć na oficjalnej stronie).
By art designer at PLoS,
 CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons 

wtorek, 3 października 2017

Pieczątki w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

Kontynuujemy tropienie poprzednich właścicieli książek znajdujących się w kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej. Jako że pochodzą one z wielu różnych źródeł, zdarzają się naprawdę ciekawe odkrycia. Z drugiej strony – czasem informacje zwarte w znakach proweniencyjnych nie wystarczają do ich jednoznacznego rozszyfrowania. Za przykład może tu posłużyć francuskojęzyczna publikacja Lettres de Joseph Mazzini a Daniel Stern (1864-1872) avec une lettre autographiée wydana w 1872 roku w Paryżu (syg. Hh 119040). Na oryginalnej okładce (książka posiada również oprawę introligatorską) oraz stronie przedtytułowej widnieje pieczątka z nazwiskiem „Władysław Kozłowski”; wykorzystana czcionka naśladuje pismo ręczne. Niestety, brak bardziej szczegółowych informacji, takich jak zawód czy adres, a także dosyć popularne personalia uniemożliwiają identyfikację poprzedniego właściciela.


środa, 20 września 2017

Weź udział w światowej debacie o przyszłości bibliotek - zagłosuj

W tym roku IFLA (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich) rozpoczęła dziesięcioletni projekt Global Vision. Jego celem jest wytyczenie kierunków rozwoju bibliotek i organizacji bibliotekarskich na poziomie globalnym i lokalnym, a także wspieranie zaawansowanych form współpracy środowiska bibliotekarskiego. Projekt ten jest finansowany przez Bill and Melinda Gates Foundation (B&MGF) i realizowany we współpracy z programem Global Libraries (B&MGF) oraz Technology and Social Change Group przy University of Washington's Information School (TASCHA) i Public Library Association (American Library Association).

By Source (WP:NFCC#4), Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=43628170

piątek, 8 września 2017

Księgarnia Anny Czapskiej w Białymstoku

Wśród znaków proweniencyjnych znajdujących się w książkach z lat 1800-1918 (przechowywanych w Zbiorach Specjalnych BU) na szczególną uwagę zasługują te, które udowadniają przynależność konkretnych pozycji do dawnych księgozbiorów białostockich, najczęściej rozproszonych przez tragiczne wydarzenia obu wojen światowych. Z całego zbioru można wydzielić dwie grupy dokumentów wyróżniające się miejscem ich dawnego przechowywania. Pierwsza grupa to zbiory bibliotek, instytucji publicznych, szkół i organizacji, a więc takie, które były intencjonalnie gromadzone w celu udostępniania ich na zewnątrz osobom do tego uprawnionym. Druga grupa to książki pochodzące z miejscowych księgarni. O ile temat przeszłości właścicieli księgozbiorów należących do pierwszej grupy został już stosunkowo dobrze rozpoznany, o tyle kwestia księgarń w Białymstoku przed 1939 r. była do tej pory traktowana marginalnie i wymaga jeszcze badań.

Pieczątka księgarni Anny Czapskiej w Białymstoku z 1919 r. (ze zbiorów BU).

środa, 12 lipca 2017

Rekord analityczny w Katalogu Centralnym Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia

Biblioteka Uniwersytecka od początku 2017 r. realizuje projekt „Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku”, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę przez biblioteki naukowe [1] na podstawie umowy nr 656/P-DUN/2017. Kwota dofinansowania wyniosła 129 600,00 zł, natomiast wkład własny Biblioteki przewidziano w wysokości 10 000,00 zł. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2017 r.
W rezultacie tego działania zarówno Katalog Centralny Biblioteki Uniwersyteckiej, jak i Katalog Centralny NUKAT, zostaną wzbogacone o 9000 rekordów analitycznych, rejestrujących zawartość czasopism wydawanych w latach 1968-2016 przez Filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a następnie Uniwersytet w Białymstoku.