piątek, 10 lutego 2017

Fundusze zewnętrzne w Bibliotece Uniwersyteckiej

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku z powodzeniem zdobywa fundusze zewnętrzne na dodatkową działalność biblioteczną. W momencie powstawania tego tekstu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa wyższego trwa rozpatrywanie dwóch kolejnych wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, a jednocześnie przygotowujemy do wysłania raport z wykorzystania środków za ostatnie dwa lata. W naszej Bibliotece pojęcie fundraisingu przestało być tylko obcobrzmiącym terminem ze słownika współczesnej polszczyzny, ale realizowanym w praktyce działaniem wspierającym rozwój Biblioteki oraz poszerzającym i usprawniającym jej usługi.


wtorek, 31 stycznia 2017

Dedykacje w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: Tadeusz Kubalski

W poprzednim poście przybliżona została postać Mieczysława Ubysza, poety i uczestnika Powstania Warszawskiego. Należał do niego ekslibris stworzony przez Tadeusza Kubalskiego, który również jest bardzo ciekawą postacią. Co więcej, także po nim w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej zachowała się pewna pamiątka.

Tadeusz Kubalski
Źródło: Tadeusz Kubalski, W szeregach „Baszty”, Warszawa 1969.

wtorek, 24 stycznia 2017

Ekslibrisy w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: Mieczysław Adam Ubysz

Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej kryje w sobie wiele niespodzianek. Tym razem, przy opracowywaniu książek w ramach projektu DUN Wprowadzanie do obiegu naukowego księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów, wpadła mi w ręce książka Wacława Zagórskiego Wolność w niewoli z 1971 roku (syg. Z 102265), przedstawiająca zagadnienia związane z ruchem oporu w Warszawie w latach 1939-1944 oraz Powstaniem Warszawskim. Na drugiej stronie jej okładki, w lewym górnym rogu, odkryłam wklejoną kartkę z ekslibrisem M. Ubysza. Tytuł ten trafił do zbiorów biblioteki prawdopodobnie poprzez zakup antykwaryczny.
Ekslibris M. Ubysza

środa, 7 grudnia 2016

Otwarci na otwartość? - wykład prof. K. Materskiej na Podlaskim Forum Bibliotekarzy

Spotkania z cyklu Podlaskie Forum Bibliotekarzy w roku akademickim 2016/2017 zainaugurował 24 listopada wykład dr hab. Katarzyny Materskiej, prof. UKSW, zatytułowany Otwarci na otwartość? O kierunkach, oczekiwaniach i rozterkach. Prelegentka podjęła w nim zagadnienia otwartości w nauce w kontekście komunikacji naukowej, nowych technologii i zmieniającej się w związku z tym roli bibliotek, czym niejako kontynuowała dyskusję rozpoczętą podczas panelu dyskusyjnego z okazji Tygodnia Otwartej Nauki.