środa, 21 czerwca 2017

Dzień Książki Akademickiej i Naukowej w Białymstoku 2017

11 maja w Uniwersyteckim Centrum Kultury miała miejsce pierwsza edycja Dnia Książki Akademickiej i Naukowej w Białymstoku, zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia. Wydarzenie to odbyło się w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i było pierwszym tego typu w naszym mieście. Miało przede wszystkim na celu prezentację i promocję regionalnego rynku wydawniczego publikacji naukowych i akademickich wśród jak najszerszego grona odbiorców. Kolejne zadanie to upowszechnianie informacji o aktualnym stanie rynku, jego przyszłości, szansach i zagrożeniach. Dzień Książki Akademickiej i Naukowej został objęty Patronatem honorowym Rektora UwB.


środa, 14 czerwca 2017

"Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie…" - XVI-wieczne dokumenty pergaminowe ze zbiorów Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku

Nikt chyba trafniej od Stanisława Jachowicza (1796-1857), polskiego poety, bajkopisarza i pedagoga nie ujął problemu niedoceniania rzeczy znajdujących się w zasięgu naszej ręki, a zachwycania się tym, co może i wspaniałe, ale jednak „cudze”. Z powyższym cytatem jako mottem, korzystając z gościnnych łam bloga Egzemplarz (nie)obowiązkowy, postanowiłam przypomnieć o jednym z takich „swojskich” skarbów: kolekcji szesnastowiecznych dokumentów pergaminowych, przechowywanej w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku (AAB). 


piątek, 2 czerwca 2017

Doktor Teofil Noniewicz i Czytelnia Naukowa w Suwałkach - z badań proweniencyjnych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej

Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej - oprócz starodruków czy map – tworzą także wydawnictwa zwarte i czasopisma z lat 1800-1918, których kolekcja liczy aktualnie prawie 9000 woluminów. Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że to prawdziwy raj dla bibliofilów oraz badaczy przeszłości książki. Trudno nawet scharakteryzować ten zbiór w jakichś ogólnych kategoriach. Można jedynie zaznaczyć, ze znajduje się w nim dużo książek wydanych w regionie i jeszcze więcej tych, które wiązały z regionem osoby właścicieli. Rzadko który egzemplarz nie posiada zapisu proweniencyjnego, pieczątki własnościowej, sygnatury, dedykacji, podpisu. Za przykład niech posłuży książka o sygn. 98430/1, czyli pierwszy tom Dziejów Anglii od wstąpienia na tron Jakuba IIgo autorstwa Tomasza Babingtona Macaulaya, wydany w Warszawie w 1873 r. nakładem księgarni Gebethnera i Wolffa. Na stronie tytułowej druku znajduje się odręczny podpis Dr. Noniewicz oraz pieczątka Czytelnia Naukowa w Suwałkach.

T. B. Macaulay, Dzieje Anglii, t. I, Warszawa 1873
(ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej)

sobota, 22 kwietnia 2017

Rzeźbienie w książkach, czyli book folding art

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich chciałabym zaproponować czytelnikom naszego bloga zupełnie inny temat, daleki od zakurzonych starych druków czy kwestii identyfikacji kolejnych właścicieli książek. To temat lekki i przyjemny, nie tylko dla wielbicieli dobrej lektury, ale także dla wszystkich fanów artystycznego rękodzieła. Jest nim sztuka, która na dobre zagościła już w bibliotekach w Polsce i na świecie oraz w umysłach bibliotekarzy – book folding art lub book origami.


czwartek, 13 kwietnia 2017

Dedykacje w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: Jan Wiktor

Jakże szybko zmieniają się mody czytelnicze! Kto bowiem obecnie pamięta lub czyta Jana Wiktora, polskiego pisarza i publicystę o liczącym ponad 900 pozycji dorobku, tak przecież popularnego w pierwszej połowie ubiegłego wieku? Warto jednak tę postać przypomnieć, jako że posiadamy w naszych zbiorach publikację z jego odręczną dedykacją.

Jan Wiktor, pocztówka z 1933 r.

sobota, 11 marca 2017

Starodruk 47 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej i biblioteka klasztoru dominikanów w Choroszczy

Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku posiada w swym zasobie kilka odrębnych kolekcji, z których najcenniejsza to kolekcja starodruków. Jest ona tworzona od 1970 r., a więc niemal od początków istnienia biblioteki filii Uniwersytetu Warszawskiego. Starodruki były początkowo wpisywane do inwentarza wspólnego dla wszystkich druków zwartych, a dopiero w 1981 r. wydzielono odrębną księgę inwentarzową dla książek wydanych przed 1800 r. W chwili obecnej, po 43 latach gromadzenia, inwentarz starych druków odnotowuje łącznie 486 woluminów.

Kolekcja starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej liczy 486 woluminów
i jest udostępniana w Czytelni Humanistycznej przy ul. Akademickiej 2.