środa, 14 marca 2018

Pomóż nam rozwiązać zagadkę 300-letniego błędu drukarskiego! / Help us unravel the 300-years-old mystery of the typographical error!

W kolekcji Biblioteki Głównej Uniwersytetu w Białymstoku znajduje się XVIII-wieczna rycina autorstwa Gabriela Bodenehra przedstawiająca miasto, które zostało opisane jako Grodno. Okazało się, że jest to błąd drukarski, a rycina nr 75 ze zbioru Europens Macht und Pracht obrazuje nam widok nieznanej miejscowości. Czy jest ktoś, kto pomoże nam rozwikłać zagadkę sprzed 300 lat i zidentyfikuje owe miasto? Rozpoczynamy międzynarodowe poszukiwania odpowiedzi.

The collection of Bialystok University Main Library includes a print by Gabriel Bodenehr from the 18th century. It depicts a city signed as Grodno. It turned out to be a typographical error and the figure no. 75 from Europens Macht und Pracht collection shows a view of an unknown city. Is there anyone who could help us unravel this 300-year-old mystery and identify the city? We are starting an international search for an answer. 

Czy na pewno Grodno w Wielkim Księstwie Litewskim?

wtorek, 27 lutego 2018

Carte de La Lithuanie Russienne z 1776 r. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

W ostatnim czasie Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku wzbogaciła swoją kolekcję o Carte de La Lithuanie Russienne qui comprend les Palatinats de Livonie, de Witepsk, de Miscislaw, et une partie de ceux de Polock et de Minsk cédés par la Pologne à la Russie. Egzemplarz tej rzadkiej mapy trafił do Zbiorów Specjalnych, gdzie otrzymał sygnaturę K-2216, powiększając stale rozrastający się zbiór dokumentów kartograficznych. Mapa dostępna jest w Czytelni Humanistycznej przy ul. Akademickiej 2.


Kartusz Carte de La Lithuanie Russienne
z egzemplarza zakupionego w lutym 2018 r. przez Bibliotekę Uniwersytecką (sygn. K-2216).

piątek, 15 grudnia 2017

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego dostępna online

W Bibliotece Uniwersyteckiej zakończono realizację zadania Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie online Topograficznej karty Królestwa Polskiego z zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, dofinansowanego w ramach umowy nr 656/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Zadanie to ukierunkowane było na osiągnięcie dwóch najważniejszych celów. Po pierwsze przeprowadzono trwającą blisko pół roku pełną konserwację mapy, a po drugie dokonano jej cyfryzacji. Pełen koszt zadania wyniósł 112 800,00 zł, w tym 110 800 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego efekty można oglądać na specjalnie przygotowanej w tym celu stronie internetowej oraz za pośrednictwem Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.

wtorek, 7 listopada 2017

21. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

W dniach 26-29 października w EXPO Kraków odbyły się 21. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Ich motto zostało zaczerpnięte z dzieła portugalskiego pisarza Fernanda Pessoi Księga Niepokoju spisanej przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie – "Czytam i staję się wolny". Gościem honorowym wydarzenia – podobnie jak dwa lata temu w Warszawie - była Francja, państwo z największą liczbą laureatów literackiej Nagrody Nobla. Dzięki temu można było nie tylko zapoznać się z bogatą ofertą francuskich wydawnictw, oferujących literaturę piękną dla dzieci i dorosłych oraz oczywiście komiksy, ale i sprawdzić swoją wiedzę na temat tego kraju czy nawet skosztować kuchni – na stoisku Carrefoura grupa kucharzy serwowała przygotowywane na miejscu dania inspirowane przepisami zawartymi w wydanej kilka miesięcy temu książce kucharskiej Z miłości do smaku. Duże zainteresowanie wzbudziły także trwające całą sobotę warsztaty związane z serią Było sobie… – nic dziwnego, jako że wielu z nas poznawało tę serię (lub właśnie poznaje) jako dzieci. Co więcej, francuska pisarka Arlette Cousture, znana z powieści Dzieci stamtąd, otrzymała z rąk prezydenta Krakowa Jacka Majchowskiego wyjątkową odznakę "Honoris Gratia" za szczególne zasługi w promocji miasta.

wtorek, 24 października 2017

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week)

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week) to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania - przede wszystkim w środowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką. Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Od początku jego istnienia uczelnie, instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata, zaangażowane w budowanie otwartej nauki, wykorzystują go do pozyskiwania nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukowania na temat otwartego dostępu. W Polsce obchody Tygodnia Otwartej Nauki koordynuje Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), zrzeszająca instytucje naukowe, kulturalne i organizacje non-profit (przykłady różnych działań można znaleźć na oficjalnej stronie).
By art designer at PLoS,
 CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons 

wtorek, 3 października 2017

Pieczątki w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

Kontynuujemy tropienie poprzednich właścicieli książek znajdujących się w kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej. Jako że pochodzą one z wielu różnych źródeł, zdarzają się naprawdę ciekawe odkrycia. Z drugiej strony – czasem informacje zwarte w znakach proweniencyjnych nie wystarczają do ich jednoznacznego rozszyfrowania. Za przykład może tu posłużyć francuskojęzyczna publikacja Lettres de Joseph Mazzini a Daniel Stern (1864-1872) avec une lettre autographiée wydana w 1872 roku w Paryżu (syg. Hh 119040). Na oryginalnej okładce (książka posiada również oprawę introligatorską) oraz stronie przedtytułowej widnieje pieczątka z nazwiskiem „Władysław Kozłowski”; wykorzystana czcionka naśladuje pismo ręczne. Niestety, brak bardziej szczegółowych informacji, takich jak zawód czy adres, a także dosyć popularne personalia uniemożliwiają identyfikację poprzedniego właściciela.