środa, 20 września 2017

Weź udział w światowej debacie o przyszłości bibliotek - zagłosuj

W tym roku IFLA (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich) rozpoczęła dziesięcioletni projekt Global Vision. Jego celem jest wytyczenie kierunków rozwoju bibliotek i organizacji bibliotekarskich na poziomie globalnym i lokalnym, a także wspieranie zaawansowanych form współpracy środowiska bibliotekarskiego. Projekt ten jest finansowany przez Bill and Melinda Gates Foundation (B&MGF) i realizowany we współpracy z programem Global Libraries (B&MGF) oraz Technology and Social Change Group przy University of Washington's Information School (TASCHA) i Public Library Association (American Library Association).

By Source (WP:NFCC#4), Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=43628170
Jako że z wyzwaniami kreowanymi przez postępującą globalizację może sobie poradzić tylko zjednoczone środowisko bibliotekarskie, kwietniowym spotkaniem w Atenach rozpoczęto światową dyskusję w poszukiwaniu odpowiedzi na fundamentalne pytania: jakie są najważniejsze wartości związane z bibliotekami, w czym biblioteki są szczególnie dobre, jakie są główne wyzwania, z którymi biblioteki muszą się mierzyć? Kolejnym etapem była organizacja sześciu regionalnych warsztatów z udziałem przedstawicieli 140 krajów (w Waszyngtonie, Yaoundé, Aleksandrii, Buenos Aires, Singapurze i Madrycie), podczas których debatowano o wyzwaniach oraz możliwościach, jakie staną przed bibliotekami w przyszłości oraz o działaniach, jakie w pierwszej kolejności należałoby podjąć. Podobne dyskusje toczyły się również w Internecie, a IFLA zachęcała do organizowania lokalnych spotkań, dostarczając odpowiednio przygotowane materiały i niezbędne wskazówki.
W celu ułatwienia udziału w dyskusji i zebrania jeszcze większej ilości głosów 21 sierpnia, podczas Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu, wystartowała specjalna platforma do głosowania zawierająca zestaw tych samych sześciu pytań, które były omawiane na wcześniejszych spotkaniach. Proponowane odpowiedzi zostały opracowane w oparciu o wyniki regionalnych warsztatów na sześciu kontynentach. Otwarcie platformy zaznaczyło wspólne głosowanie przeprowadzone podczas jednej z sesji kongresu, w którym wzięło udział ok. 380 osób.

Źródło: https://www.ifla.org/node/11741
Głosowanie potrwa do 30 września tego roku. W tym czasie mamy niepowtarzalną okazję wypowiedzenia się na temat najważniejszych wyzwań, z którymi w przyszłości będą musiały zmierzyć się biblioteki. By to uczynić, trzeba jedynie odpowiedzieć na sześć pytań - a właściwie wybrać najodpowiedniejsze naszym zdaniem opcje (ankieta jest oczywiście dostępna w języku polskim):
  • Jakie wartości są kluczowe dla bibliotek? 
  • Co biblioteki robią wyjątkowo dobrze? 
  • Czego biblioteki powinny robić więcej? 
  • Czego biblioteki powinny robić mniej? 
  • Jakie są największe wyzwania dla bibliotek? 
  • Jakie byłyby najważniejsze atrybuty zjednoczonego środowiska bibliotecznego? 
Wyniki głosowania zostaną zebrane w specjalnym raporcie, którego publikacja nastąpi na początku 2018 roku. Wtedy rozpocznie się kolejny etap projektu – opracowywanie konkretnych planów wcielenia w życie tej nakreślonej wspólnie wizji przyszłości.
Czy warto wziąć udział w ankiecie? Niech za odpowiedź posłużą słowa jednego z uczestników dyskusji z Ameryki Północnej: „Biblioteki różnią się w zależności od kraju, ale pewne części są wspólne. Każdy z nas może grać swoją rolę, dążąc do tego samego celu. I lepiej robić to razem niż osobno. Można mieć partie solowe, ale lepiej jest grać razem. Razem możemy to osiągnąć. Nikomu nie uda się tego zrobić samotnie.”
oprac. mgr. Ewa Witkowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz